Ostaňte v kontakte a prihláste sa na odber nášho Newslettra

Please wait...

Ďakujeme, Boli ste úspešne prihlásení na odber noviniek.

ICF, ako to teda je…

icf-ako-to-teda-je
Články

ICF, ako to teda je…

Etické témy sú živé nielen u nás, ale aj v zahraničí. Text Kirsten Dierolf, členky predsedníctva ICF Nemecko, vybrala a preložila Zora Inka Grohoľová.

Zdroj: https://www.coachfederation.de/infonews/newsletter/newsletter-2020-05/icf-wie-haeltst-dus-also-mit-der.html

ICF reprezentuje najvyššiu kvalitu nielen v koučingu, ale aj v profesionálnej etike. Manipulatívne, diskriminujúce, alebo zneužívajúce správanie kouča alebo koučky sa vylučuje s etickým kódexom a základnými kompetenciami kouča podľa ICF. Napriek tomu sa stále znova objavuje otázka, či ICF zásadne vylučuje členstvo sektárov, vyznávačov konšpiračných teórií alebo iných pre klienta potenciálne nebezpečných poskytovateľov koučingu. Vznikajú emotívne diskusie a rozprávajú sa príhody o tom, ako členov ICF niekto označil za  scientológov. Kde sa berie to znepokojenie a obavy, keď je predsa jasne deklarované, že rešpekt, rovnaké zaobchádzanie a úcta k osobnosti klienta patria k základným hodnotám člena ICF?

V 90-tych rokoch minulého storočia na trh biznis tréningov prenikla scientológia, bez toho, aby deklarovala, že ponúkané kurzy v konečnom dôsledku mali za cieľ získať pre ňu nových členov. Rôzne negatívne dôsledky kurzov a členstva, ku ktorým patrila napríklad izolácia od rodiny a priateľov, finančné straty z predražených seminárov atď., sú všeobecne známe. V snahe zabrániť takýmto dôsledkom začali firmy v tom čase od trénerov a koučov vyžadovať prehlásenia o tom, že nie sú členmi scientologickej cirkvi a že nepoužívajú ani nepoužívali scientologické techniky.

V súčasnosti je však aktuálna otázka, prečo by sme mali hovoriť len o scientológii. Keď sa pozriem na Facebook alebo LinkedIn, na stránky „motivačných trénerov“ a rôznych konšpirátorov, vidím tam všeličo, čo sa mi zdá podobne nebezpečné. Aj iné sektársky naladené združenia manipulujú ľuďmi, snažia sa ich izolovať od okolia v uzavretom myšlienkovom rámci, aby ich nakoniec mohli ľudsky a finančne zneužívať.

Postupom ICF Global teda nemôže byť vylučovanie členov určitých organizácií. Nové vykorisťovateľské organizácie vznikajú každý deň  a je jednoducho nemožné zostaviť zoznam všetkých, v ktorých členstvo by vylučovalo členstvo v ICF. Etický kódex ICF a základné kompetencie kouča pozitívnym spôsobom opisujú správanie, ktoré od členov očakávame. Tým klientov chránime oveľa účinnejšie, než generálnym vylúčením členov nejakej konkrétnej organizácie.