Ostaňte v kontakte a prihláste sa na odber nášho Newslettra

Please wait...

Ďakujeme, Boli ste úspešne prihlásení na odber noviniek.

Zmeny v politike ICF pre získanie a obnovu certifikácie

certifikacny-system-ICF
Certifikačný systém ICF

Zmeny v politike ICF pre získanie a obnovu certifikácie

V roku 2018 (resp. do konca februára 2019) dochádza k viacerým zmenám v politike ICF pre získanie a obnovu certifikácie, ktoré sa týkajú predovšetkým ACC, ale aj ostatných certifikačných stupňov.

Zavedenie týchto zmien do praxe bude pre nových aj skúsených koučov znamenať zjednodušenie navigácie na ich profesijnej dráhe.

Nasledovná zmena v politike pre obnovu certifikácie ICF je účinná okamžite pre koučov s certifikáciou Associate Certified Coach, ktorým vyprší platnosť certifikácie ICF 31.12.2018 alebo neskôr:

 • 10 hodín mentorského koučovania vyžadovaných od uchádzačov o obnovu certifikácie Associate Certified Coach je odteraz možné zarátať do 40 hodín ďalšieho vzdelávania koučov, ktoré sú požadované na obnovu certifikácie Associate Certified Coach. To znamená, že záujemcovia o obnovu certifikácie Associate Certified Coach budú musieť absolvovať:
 • 10 hodín mentorského koučovania
 • aspoň 30 hodín ďalšieho vzdelávania koučov (z toho minimálne 11 hodín v kľúčových kompetenciách a minimálne 3 hodiny v etike koučovania)

Dôležitá poznámka: do požadovaného počtu hodín v ďalšom vzdelávaní koučov v obnovovacom cykle nie je možné zarátať viac ako 10 hodín mentorského koučovania.

Nasledovné zmeny v politike pre obnovu certifikácie ICF sú účinné okamžite pre všetkých koučov, ktorým vyprší platnosť certifikácie ICF 31.12.2018 alebo neskôr:

 • V rámci požiadaviek pre ďalšie vzdelávanie koučov je možné zarátať max. 10 hodín mentorského koučovania (v role mentora/mentorovaného).
 • V rámci požiadaviek pre ďalšie vzdelávanie koučov je možné zarátať max. 10 hodín koučovacej supervízie (v role supervízora/supervidovaného).

ICF je súčasťou sebaregulačného priemyslu, a preto je jeho poslaním pomáhať koučom poskytovať svojim klientom konzistentnú hodnotu. Aby si držitelia certifikácie ICF udržali vysokú úroveň svojich schopností, podporujeme ich v tom, aby sa zúčastňovali širokého spektra aktivít zameraných na ďalšie profesijné vzdelávanie. Táto stratégia pomáha podporovať diverzitu.

Nižšie uvedené zmeny vstúpia do platnosti 31. 7. 2018 napoludnie (newyorského času):

 • Od koučov, ktorí sa uchádzajú o svoju počiatočnú certifikáciu (Associate Certified Coach alebo Professional Certified Coach) prostredníctvom Portfolio Path, sa bude požadovať, aby preukázali, že absolvovali komplexný tréningový program, ktorý zahŕňa definíciu koučovania podľa ICF, etický kódex a kľúčové kompetencie, a je organizovaný v rozsahu a poradí, ktorý podporuje rast kouča. To znamená, že kouč už nebude môcť predložiť ľubovoľnú kombináciu neuznaných tréningových hodín a/alebo CCE bodov, aby splnil počiatočné tréningové požiadavky. Veríme, že pre súčasných a nádejných koučov by malo byť jednoduché nájsť a vybrať si vhodný typ tréningu pre ich súčasnú pozíciu v profesijnom rozvoji a táto zmena je ďalším krokom k novej koncepcii ďalšieho vzdelávania kouča ako prvej voľby pre ďalšie vzdelávanie koučov, ktorí už majú certifikáciu.
 • Záujemcovia o certifikáciu Master Certified Coach budú musieť absolvovať všetkých 2 500 hodín klientskeho koučingu po začiatku koučovacieho tréningu. ICF v minulosti upravila politiku pre koučov s certifikáciou Associate a Professional Certified Coach, ktorá vyžadovala, aby všetky koučingové hodiny prebehli po začiatku koučovacieho tréningu. Táto zmena pozitívne ovplyvnila držiteľov certifikácie a celú profesiu tým, že zaistila, aby každá hodina praxe prebehla v kontexte koučovacieho tréningu v súlade s prísnymi štandardmi ICF. Očakávame, že vplyv tejto zmeny bude podobne pozitívny.
 • Koučovia s akreditáciou Associate Certified Coach budú musieť absolvovať minimálne jeden celý cyklus certifikácie (prostredníctvom obnovy), kým budú môcť poskytovať svoje služby ako Mentor Coach. Táto stratégia je ukážkou nášho záväzku naďalej zvyšovať už teraz vysoký štandard koučov – mentorov a zaistiť, že sú dobre pripravení podporovať svojich kolegov na ich kariérnych cestách.
 • Koučovia, ktorí žiadajú o certifikáciu Associated Certified Coach cez ACSTH, budú musieť znova odovzdať nahrávku a prepis živého koučovacieho rozhovoru. Hodnotenie výkonu je v súčasnosti požadované od kandidátov na certifikáciu Professional Certified Coach na ceste ACSTH, takže táto zmena zabezpečí väčšiu konzistenciu medzi všetkými stupňami certifikácie.

Nižšie uvedená zmena vstúpi do platnosti 28. 2. 2019 napoludnie (newyorského času):

 • Pred podaním žiadosti o certifikáciu Master Certified Coach budú musieť byť koučovia držiteľmi certifikácie Professional Certified Coach. Uchádzanie sa o certifikáciu Master Certified Coach si vyžaduje značnú časovú aj finančnú investíciu. Chceme zvýšiť pravdepodobnosť úspechu. Dáta z oddelenia certifikácie ICF ukazujú, že uchádzači o certifikáciu Master Certified Coach, ktorí sú držiteľmi certifikácie Professional Certified Coach, sú v uchádzačskom procese úspešnejší než tí, ktorí nemajú predošlú certifikáciu ICF. Získanie certifikácie Professional Certified Coach je dôležitým krokom na ceste kouča a táto stratégia túto myšlienku podporí.

Novinka z nedávnych zasadnutí predstavenstva:

 • Ako kouč viete, že pri zvyšovaní výkonu záleží na zmysluplnej spätnej väzbe. Preto meníme report spätnej väzby pre uchádzačov o certifikáciu Master Certified Coach, aby sme vyjasnili hodnotiace opatrenia a poskytli konkrétne odporúčania pre ďalšie kroky a ďalší profesionálny rozvoj.

Byť členom globálnej komunity ICF je momentálne veľmi vzrušujúce. V prípade otázok týkajúcich sa vplyvu vyššie uvedených zmien na vás ako kouča alebo poskytovateľa tréningu, kontaktujte prosím náš personál Certifikačných a akreditačných služieb na support@coachfederation.org.

Za preklad informácie srdečne ďakujeme Eve Timkovej.