Ostaňte v kontakte a prihláste sa na odber nášho Newslettra

Please wait...

Ďakujeme, Boli ste úspešne prihlásení na odber noviniek.

Stretnutie prezidentov a prezidentiek ICF EMEA Leaders Forum

ICF EMEA Leaders forum
Články

Stretnutie prezidentov a prezidentiek ICF EMEA Leaders Forum

V dňoch 27.-28. mája 2024 sa konalo v Aténach stretnutie prezidentov a prezidentiek ICF EMEA Leaders Forum.  Našu pobočku zastupovala prezidentka Zuzana Jojićová, ktorá sa tam stretla s viac ako 50 prezidentmi pobočiek z celej Európy, Blízkeho východu a Afriky.

Toto Fórum nie je len obyčajnou konferenciou – je to jedinečná platforma, kde dochádza k nadväzovaniu cenných kontaktov, spolupráci, výmene informácií a poznatkov. Účastníci majú možnosť získať najnovšie informácie o trendoch a vývoji v oblasti koučovania, čo je neoceniteľným prínosom pre ďalší rozvoj.

Byť súčasťou takejto medzinárodnej organizácie prináša našim členom množstvo výhod:

 • Získavame prístup k najnovším informáciám a trendom v odvetví, čo nám umožňuje neustále zlepšovať naše služby.
 • Využívame celosvetovú platformu ponúkajúcu stovky vzdelávacích aktivít pre našich členov, vďaka ktorým môžu naši kouči ďalej rozvíjať svoje zručnosti.
 • Medzinárodná sieť nám tiež poskytuje cenné príležitosti na výmenu skúseností a najlepších postupov s kolegami z rôznych krajín.
 • Vďaka tomuto spojeniu môžeme našim klientom ponúkať riešenia, ktoré sú nielen lokálne relevantné, ale aj globálne konkurencieschopné.
 • Naše členstvo v tejto medzinárodnej organizácii zvyšuje našu dôveryhodnosť a prestíž, čo nám pomáha pri budovaní silných a dlhodobých vzťahov s partnermi nielen na Slovensku, ale aj s klientmi na celom svete.

Radi by sme Vám priblížili niekoľko dôležitých informácií, ktoré nám Zuzana z Atén priniesla.

Vo veľa krajinách rezonujú otázky ako:

 • klasifikácia profesie kouč/koučka na národnej úrovni, pričom momentálne v Českej republike prebiehajú diskusie k zámeru tvorby profesnej kvalifikácie kouč/koučka v rámci Národní soustavy kvalifikací
 • zavedenie koučovacieho prístupu do škôl – k tejto téme je vytvorená v rámci ICF EMEA aj pracovná skupina
 • koučing ako účinný nástroj wellbeingu a prevencii proti vyhoreniu
 • ako podporiť myšlienku kvalitného koučingu vo firmách

V rámci organizácie ICF EMEA existuje 5 skupín pobočiek. Tá naša je zaradená do tzv. West European Forum (Západoeurópske Fórum), ktoré tvorí 14 krajín. Takto máme možnosť si vymieňať informácie a zdieľať skúsenosti s tými, ktorí sú v rámci ICF skúsení minimálne tak ako my. Vnímame to ako výhodu, nakoľko sme predtým boli zaradený v skupine, kde bola väčšina začínajúcich pobočiek a tak priestoru na zdieľanie bolo pomenej.

Západoeurópske fórum sa v rámci brainstormingu venovalo týmto témam:

 1. Diskusii o myšlienke plánovania európskych podujatí s myšlienkou organizácie tak, aby podujatia rotovali medzi jednotlivými pobočkami v Európe.
 2. Spustenie európskych cien Coaching Prism Awards.
 3. Spolupráca na projektoch podnecovania a iniciatívach vzájomného koučovania.
 4. Spolupráca s online koučovacími platformami a podpore našich členov.
 5. Iniciatíve Future Coaching Lab, ktorá je zameraná na koučing a jeho vývoj v našich krajinách a v Európe.

Z týchto diskusií vznikli viaceré pracovné skupiny. Plánuje sa, že by sa postupne vo všetkých pracovných skupinách stretávali aj členovia pobočiek (nie iba členovia Boardu), ktorí by mali záujem.

Momentálne je takto otvorená iniciatíva Future Coaching Lab, o ktorej Vás budeme čoskoro bližšie informovať a v prípade záujmu budete môcť  byť aktívnym účastníkom/čkou.

Na tomto stretnutí mala Zuzana tiež možnosť diskutovať o aktivitách vzájomnej spolupráce s novou prezidentkou Martinou Novotnou ICF CZ (od 1.6.2024 majú naši susedia nový Board).

Dohodli sa, že aj naďalej budeme zdieľať vzdelávacie aktivity s ICF CZ a taktiež, že sa naše Boardy stretnú na jeseň za účelom ešte potenciálne užšej spolupráce.