Ostaňte v kontakte a prihláste sa na odber nášho Newslettra

Please wait...

Ďakujeme, Boli ste úspešne prihlásení na odber noviniek.

O ICF

ICF (International Coaching Federation) je medzinárodná federácia koučov založená v roku 1995. Momentálne združuje viac ako 50.000 členov.

Úvodné informácie

Čo je ICF

  • ICF ponúka celosvetovo najuznávanejší, nezávislý certifikačný program pre koučov a akredituje vzdelávacie programy v oblasti koučovania.

V dnešnom rýchlo sa rozvíjajúcom svete s neustále narastajúcim počtom obchodných príležitostí sa organizácie a individuálni klienti obracajú na profesionálny koučing, aby sa stali efektívnejšími, budovali svoje vzťahy, a tak dosahovali vytýčené ciele.

Medzinárodná federácia koučov (ICF = International Coach Federation) je podpornou sieťou pre týchto profesionálnych koučov. Či už ide o life coachingexecutive coachingleadership coaching alebo akýkoľvek iný špecializovaný druh koučingu, ICF vedie globálnu komunitu koučov k rozvoju ich profesie. ICF napomáha slúžiť rozvoju prosperity ľudstva aplikáciou kreatívneho a nové nápady podnecujúceho procesu s cieľom maximalizovať profesionálny a osobný potenciál klientov.

ICF výrazne prispieva k zviditeľňovaniu profesie koučingu prostredníctvom partnerstva, vytvárania globálnych strategických aliancií, vzťahov s verejnosťou, ako aj pomocou nástrojov, akým je celosvetový Register koučov akreditovaných ICF (Coach Referral Service); ide o bezplatnú službu, ktorá potenciálnym klientom umožňuje nájsť vo svojom regióne akreditovaných koučov, ktorí sú členmi ICF.

ICF podporuje svojich členov cestou kontinuálneho profesionálneho rozvoja a vytváraním tak miestnych, ako aj medzinárodných príležitostí pre ďalšie vzdelávanie vrátane konferencií, výročných správ o realizovaných prieskumoch a programov zameraných na networking. ICF poskytuje aj iné formy podpory prostredníctvom svojej webovej stránky, databáz a publikácií.

Pre svojich členov ponúka:

Etický kódex

Dodržiavame najvyššie štandardy v oblasti etiky

SK stránka Etického kódexu
EN stránka Etického kódexu

Kľúčové kompetencie

Riadime sa kompenciami, ktoré definujú profesionálny koučing

SK Kľúčové kompetencie
EN Kľúčové kompetencie

Certifikačný systém

Kontinuálne vzdelávanie umožňuje rôzne stupňe certifikácie

SK Certifikačný systém
EN Certifikačný systém

Peer koučing

Možnosť vzájomného koučovania a vlastného rastu

Po prihlásení do vášho konta: International Coaching Federation- Professional Coaching Association