Ostaňte v kontakte a prihláste sa na odber nášho Newslettra

Please wait...

Ďakujeme, Boli ste úspešne prihlásení na odber noviniek.

Vytvárajme pozitívny obraz našej profesii.

koučing
Články

Vytvárajme pozitívny obraz našej profesii.

Už od začiatku existencie ICF SK sa spoločne snažíme o vytváranie pozitívneho verejného obrazu našej profesie. Vkladáme nemalé prostriedkydo boja s dezinformáciami a očierňovaním koučov a koučingu. Z mnohých rozhovorov s kolegami z celého sveta vieme, že jednou z najväčších hrozieb našej profesie sú ľudia, ktorí nemajú akreditované vzdelanie, ale vyhlasujú sa za koučov a tým poškodzujú celkový obraz našej profesie.

Všetkým nám záleží na dodržiavaní najvyšších profesionálnych štandardov.Preto sa navzájom podporujeme vzdelávacími aktivitami,vzájomným koučingom, mentoringom, supervíziou. V našej komunite vládnevzájomný rešpekt, pretože rozumieme tomu, akú cestu každý z nás musel prejsť, aby dosiahol akreditovaný stupeň vzdelania.

Na udržanie týchto štandardov vytvorila globálna ICF kontrolné mechanizmy.Každý, kto má pochybnosťo profesionalite, akreditácii alebo dodržiavaní pravidiel certifikácie, má možnosť jednoduchým formulárom podať námietku alebo požiadať o preverenie jednotlivca alebo organizácie. Bližšie informácie nájdete tu:  https://coachingfederation.org/ethics

Pre zachovanie rešpektu a dobrých vzťahov v našej organizácii je dôležité, aby sme akékoľvek pochybnosti o profesionalite riešili priamou komunikáciou.

Pre zachovanie pozitívneho obrazu našej profesie vo verejnosti je potrebné, aby sme prípadné otázky riešili interne, oficiálnou cestou, vecne a konštruktívne.

Ako koučovia často riešime s klientmi tému vyslovovania spätnej väzby. Majme aj vo vnútri našej organizácie na mysli pravidlo, že verejne sa vyslovuje ocenenie a pochvala, ale kritika a pochybnosti sa komunikujú medzi štyrmi očami.