Ostaňte v kontakte a prihláste sa na odber nášho Newslettra

Please wait...

Ďakujeme, Boli ste úspešne prihlásení na odber noviniek.

Nahrávam udalosti

« Všetky udalosti

BIZNIS KOUČING KURZ

28. mája

Transformačné rozhovory v práci, zlepšujúce vzťahy a zvyšujúce efektivitu práce.

Medzinárodné akreditované označenie:

Business coaching course – transformational conversations at work, improving relationships, and increasing work effectiveness

Tento kurz je akreditovaný medzinárodnou federáciou koučovania (ICF) ako základný kurz k získaniu medzinárodnej certifikácie kouča. Kurz má 76 hodín špecificky koučovacieho vzdelávania akreditovaného ICF.

Základný výcvik koučovania, určený pre ľudí z biznisu, pre riadiacich pracovníkov, pre budúcich koučov a pre každého, kto pracuje s ľuďmi. Je vedený interaktívnym spôsobom a zameraný na prax.

Výcvik vedú: Zuzana Karpinská, PCC a Denisa Kmecová, PCC

Lektorky sú autorky knihy Koučovanie podľa pyramídy – zrozumiteľný návod ako viesť transformačný rozhovor v biznise aj osobnom živote. Sú ICF registrované mentorky koučovania.

Biznis Coaching College 1200x628 11

Rozsah:                    5 × 2 dni v trvaní 5 až 6 mesiacov
Cena:                        2360 EUR + DPH 20 %= 2832 EUR / osoba (10 tréningových dní)
Miesto konania:       Školiace centrum Business Coaching College
Karloveské rameno 3498/6, 841 04 Bratislava

TERMÍNY:

1. 28.05.2024 – 29.05.2024 | modul Od problému k riešeniu

2. 26.6.2024 – 27.06.2024 | modul Od otázky k odpovedi

3. 11.09..2024 – 12.09.2024 | modul Od obsahu k spôsobu

4. 16.10.2024 – 17.10.2024 | modul Od presvedčení k hodnotám

5. 04.12.2024 – 05.12.2024 | modul Od aktivity k zmyslu

Viac informácií o výcviku a jednotlivých moduloch 

Viac informácií o Business Coaching College

Podrobnosti

Dátum:
28. mája
Webstránka:
https://www.koucovaciaskola.sk/kurz-biznis-koucing