Ostaňte v kontakte a prihláste sa na odber nášho Newslettra

Please wait...

Ďakujeme, Boli ste úspešne prihlásení na odber noviniek.

Nahrávam udalosti

« Všetky udalosti

  • Táto udalosť už prebehla.

Špirálová Dynamika ako cesta rozvoja

27. novembra - 28. novembra

„Viera znamená veriť tomu, čo ešte nedokážeme vidieť.”  – sv. Augustín

KOŠICE: 27. – 28. október 2023 (piatok – sobota)

BRATISLAVA: 27. – 28. november 2023 (pondelok – urotok)

Dvojdňový vzdelávaco – rozvojový workshop je akreditovaný Medzinárodnou federáciou koučov ako kontinuálne vzdelávanie koučov v rozsahu 14 hodín, z toho 10 hodín pre kľúčové kompetencie.

Naše náhľady na svet a spôsob akým premýšľame o sebe a o iných je získaný.  Prinášame aktuálnu tému v globalizačnom štádiu našej doby. Špirálová Dynamika je model evolučného vývoja jednotlivcov, organizácií a spoločenstiev, ktorý popisuje ako sa vyvíja a mení hodnotový systém a svetonázor jednotlivca i spoločenstva v závislosti od existenčnej úrovne a  životných podmienok, v ktorých sa nachádzajú.

Kvôli čomu poznatky o Špirálovej Dynamike?
  • podporujú kvalitatívne vyššiu úroveň potenciálu na riešenie osobných a pracovných úloh,
  • ponúkajú možnosť viac porozumieť konaniu ľudí okolo nás,
  • sú nápomocné pri rešpektujúcej komunikácii s osobami s rôznymi hodnotovými systémami.

WS je podporujúci a inšpiratívny pre interných a externých koučov, lektorov, pedagógov, osoby z podnikovej praxe používajúce koučovací prístup a ostatných ľudí, zaujímajúcich sa o svoj rozvoj.

Ciele workshopu:
  1. Naučiť sa rozpoznávať a identifikovať jednotlivé stupne vývoja jednotlivca / spoločenstva v rámci konceptu špirálovej dynamiky.
  2. Prehĺbiť citlivosť a uvedomenie o vplyve identity, prostredia, hodnôt a presvedčení na vlastné aj klientove vnímanie sveta a jeho potrieb.
  3. Rozvinúť schopnosť lepšie porozumieť klientovi vzhľadom na jeho súčasnosť a smerovanie rozvoja.
  4. Posilniť schopnosť komunikovať spôsobom, ktorý umožňuje cez identifikované hodnoty nachádzať kľúčové motivačné stimuly k spolupráci.
Priebeh a cena:

Workshop je vedený formou zážitkového učenia, s využívaním koučovacieho prístupu a pozitívnej inteligencie. Zúčastníte sa rôznych názorných cvičení, diskusií a skupinovej práce. Dôraz je kladený na reálne a praktické situácie, ktoré vo svojom pracovnom i osobnom živote aktuálne riešite. Súčasťou rozvoja je relax a objavovanie.

Obidva dni 9:00 – 17:00 hod, prvý deň prezentácia od 8:30. V cene je každý deň 2x coffee break.

Cena je 420,-€. Uvádzacia cena pre pilotný workshop v Košiciach je 360,- € (15% zľava).

Workshop pripravili a vedú: Eva Timková  a Ľudmila Fecaninová

Ing. Eva Timková – medzinárodne certifikovaná koučka PCC (ICF), MKcS (SAKO), lektorka, mentorka a supervízorka koučovania. Po praxi v odborných a riadiacich pozíciách vo výrobe, službách a školstve sa od roku 2003 venuje koučovaniu. Od roku 2011 odovzdáva všetky nadobudnuté poznatky vo vlastnej škole. Podporuje rozvoj koučov, koučovania a benefity používania koučovacieho prístupu podľa štandárd ICF v bežnom osobnom a pracovnom živote. Akadémiou koučovania už prešlo viac ako 300 absolventov. Hlavným poslaním je posúvať individuálne hranice poznania a tým viac otvárať spoločné vedomie.

Pocit radosti a zmysluplnosti jej najviac dávajú zážitky z koučovania, zdieľanie poznatkov, sebarozvoj a rozvoj ďalších koučov, osveta v používaní koučovacieho prístupu v školstve, výrobe, službách a iných oblastiach a tiež každý deň chvíľka kreativity a vzácnych okamihov s blízkymi ľuďmi.

Ing. Ľudmila Fecaninová – po období praxe business konzultanta a profesionála v oblasti modelovania a riadenia procesov vstúpila do sveta koučingu. V roku 2019 absolvovala svoje prvé kurzy v Akadémii koučovania pod vedením Evky Timkovej.

V osobnom živote sa od roku 2001 venuje joge a meditácii. Napĺňa ju cesta za Poznaním priamou skúsenosťou ale aj štúdiom a skúmaním rôznych konceptov, sebarozvoj a transformácia osobných limitov cez prácu s mysľou a uvedomením si toho čo Je. Na tejto ceste pomáha aj svojim študentom a klientom.

Viac info o akadémii koučovaniawww.akademiakoucovania.sk

Prihláška: https://www.akademiakoucovania.sk/prihlaska

 

Podrobnosti

Začiatok:
27. novembra
Koniec:
28. novembra