Ostaňte v kontakte a prihláste sa na odber nášho Newslettra

Please wait...

Ďakujeme, Boli ste úspešne prihlásení na odber noviniek.

Zuzana Tomanová

Zuzana-Tomanova-foto1

Zuzana Tomanová

Som externá koučka s medzinárodnou certifikáciou od ICF (medzinárodnej federácie koučov). Venujem sa transformačnému životnému a biznis koučingu. V koučovacom rozhovore sa vždy snažím, aby sa klient cítil prijatý bez akéhokoľvek posudzovania a aby mohol v pokoji porozmýšľať o sebe a svojich dilemách novým spôsobom, ktorý mu prinesie nové pohľady, nové vzorce rozmýšľania a pomôže mu zaviesť zmysluplné kroky do života. Niekedy sú to tie najmenšie rozhodnutia, ktoré môžu zmeniť náš život k lepšiemu. V koučingu vidím veľký zmysel a vnímam ho ako veľmi užitočný.

Mám viac ako 15 rokov praxe v oblasti ľudských zdrojov v medzinárodných spoločnostiach, najmä v oblasti vzdelávania a rozvoja zamestnancov.

V súkromí som  manželkou a mamou troch dcér.

Profil kouča

Preferované oblasti
Životný koučing, Biznis koučing
Hodiny praxe
100 - 500
Koučovacie jazyky
Slovenčina, Angličtina, Čeština
Forma koučovacích stretnutí
Online
Špecifické koučovské ICF vzdelanie
Life Coaching - transformational conversations changing lives /Životný koučing - transformačné rozhovory meniace životy, Business Coaching College

Preparing course for ICF Credential - ACC core competency practice, mentor coaching and performance evaluation / Prípravný kurz na ACC certifikáciu - prax kľúčových kompetencií, mentoring a skúška z vedenia rozhovoru, Business Coaching College
Iné vzdelanie
Thomas assessments ( by Thomas International Ltd)
- Behaviour - The Personal Profile Analysis (PPA) Accreditation Course
- Personality - The High Potential Trait Indicator (HPTI) Accreditation Course
- Aptitude - The General Intelligence Assessment (GIA) Accreditation Course
- The Trait Emotional Intelligence Questionnaire (TEIQue) Accreditation Course

Development and Management od Human Resources / Rozvoj a riadenie ľudských zdrojov
Facilitation of Trainings and Training Skills Development / Vedenie tréningov a rozvoj trénerských zručností
Presentation skills and Methodology of Trainings / Prezentačné zručnosti a metodika tréningov
Soft Skills Academy
Univerzita Komenského - Fakulta managementu (Marketing, Human Resources Management /Marketing, Personálny management)

Kontaktné údaje

Telefón
Sociálne siete