Ostaňte v kontakte a prihláste sa na odber nášho Newslettra

Please wait...

Ďakujeme, Boli ste úspešne prihlásení na odber noviniek.

PhDr. Rusková Mária, MBA

1000003335

PhDr. Rusková Mária, MBA

Som biznis kouč, tréner a mentor.
Venujem sa rozvoju lídrov a zamestnancov a to hlavne v oblasti rastu ich emocionálnej vyspelosti, zvládanie náročných manažérskych a komunikačných situácií, uplatňovanie moderných zručností lídra, zvládanie negatívnych emócií v pracovných situáciách, rozvoj techník na zvládanie manipulácie v komunikačných interakciách, náročnej komunikácii s klientom alebo pacientom a osobnostná typológia.

Profil kouča

Preferované oblasti
Business coaching
Hodiny praxe
1500 - 2500
Koučovacie jazyky
Slovenčina, Angličtina
Forma koučovacích stretnutí
Online, Offline
Špecifické koučovské ICF vzdelanie
Business coaching – meaning and mechanics of coaching in business
Group and Team Business Coaching
ICF standard of coaching: Development of Core Competencies
ICF standard of coaching: Development of Core Competencies
Standards of coaching: Development of Core Competencies
Transformačne koučovanie Za zrkadlom
Standards of coaching: Development of Core Competencies
Systemic coaching and constellations. Mapping relationships in systems relevant to client´s issue
Systemic coaching
Iné vzdelanie
Mastering Emotions and Coaching
Accomplished mentor coach sessions
Práca s emóciami v poradenskom procese
Odborná príprava mediátora

Kontaktné údaje