Ostaňte v kontakte a prihláste sa na odber nášho Newslettra

Please wait...

Ďakujeme, Boli ste úspešne prihlásení na odber noviniek.

JUDr. Miroslava Tomašovičová

Miroslava_Tomasovicova

JUDr. Miroslava Tomašovičová

Kouč vychádzajúci zo silného obchodno-právneho prostredia so zázemím v medzinárodnom letectve. Snaha preskúmať úspešnosť top lídrov v letectve ma priviedla ku koučingu. S koučingom pracujem ako s jedinečným nástrojom pomáhajúcim vidieť príležitosť v každej situácii ktorú život prináša a ako cestu k uvedomeniu si samých seba a nájdeniu motivácie ku našim cieľom.

Som spoluzakladateľka a koučka v OZ Educoach, organizácie na propagovanie a šírenie koučovacej kultúry na stredných školách na Slovensku, ktorej cieľom je sprístupniť koučovacie rozhovory študentom, školám a rodičom a víziou je uplatniť koučovací prístup ako jednu z výchovných metód nastupujúcej generácie. V organizácii sa venujem rozvoju potenciálu a sebapoznania teenegerov ale aj koučovaniu učiteľov a rodičov.

Profil kouča

Preferované oblasti
Business, Školstvo, rodičia
Hodiny praxe
100 - 500
Koučovacie jazyky
Slovenčina, Angličtina
Špecifické koučovské ICF vzdelanie
Business coaching -The Meaning and Mechanics of Coaching in Business
Group & Team Business Coaching
Life Coaching - Transformational Conversations chaning lives
Parent as Coach
Rozvoj kľúčových kompetencií a mentoring pre koučov
Iné vzdelanie
Coaching Towards Outstanding Learning and Teaching
Koučovací prístup ako ďalší nástroj pri práci pedagóga
Motivation and Goal Achievement Coaching Masterclass

Kontaktné údaje