Kľúčové kompetencie kouča sú zhrnuté v nasledovnej tabuľke, ktorá môže byť nápomocná pri hodnotení koučovacích zručností v závislosti od konkrétnej akreditačnej úrovne:

ICFCompetenciesLevelsTable

 

Jednotlivé kompetencie sú rozpracované a vysvetlené v nasledovnom článku o kompetenciách podľa ICF:

 ICFCompetencies Levels Table SK FINAL CHECKED REVISED

 

Copyright © 2020 icf.sk - Created by nic.sk