Peer Camp je akcia KOUČOVIA SAMI SEBE. Je to príležitosť na stretnutie členov ICF, SAKO a iných koučov, ktorí majú ambíciu stať sa členom ICF, a priestor na strávenie spoločných dní. Cieľom je zdieľanie svojich skúseností, spoznanie sa a rozvíjanie spolupráce vo vnútri koučovacej komunity.

 

Peer Campy sa realizujú od roku 2009. Vedú ich dobrovoľní facilitátori – skúsení kouči, téma je vopred určená, ale Peer Camp je akcia nás koučov pre nás samých, takže každý účastník ovplyvňuje obsah programu i jeho priebeh.

 

Prehľad realizovaných Peer Campov a tém, ktorým sa venovali:

 • 2019 (29.11. - 30.11.), penzión Zornička, Donovaly. Téma: Kouči sami sebe - peer supervízia a peer mentoring. Koordinátor: Dalibor Bednařík
 • 2019 (31.5. - 1.6.), penzión Harmónia, Modra - Harmónia. Téma: Kouči sami sebe - peer supervízia a peer mentoring. Koordinátor: Dalibor Bednařík
 • 2018 (30.11. - 1.12.), penzión Harmónia, Modra - Harmónia. Téma: Kouči sami sebe - peer supervízia a peer mentoring. Koordinátor: Dalibor Bednařík
 • 2018 (1. - 2.6.), penzión Harmónia, Modra - Harmónia. Téma: Kouči sami sebe - peer supervízia a peer mentoring. Koordinátor: Dalibor Bednařík
 • 2017 (1. - 2.12.), penzión Harmónia, Modra - Harmónia. Téma: Kouči sami sebe - peer supervízia a peer mentoring. Facilitátori: Dalibor Bednařík a Zlatica Mária Stubbs
 • 2016 (30.9.), hotel West, Bratislava. Téma: Etika v koučingu. Koordinátorka: Erika Falťanová
 • 2015 (7.9.) Téma: Náročné situácie v koučovaní. Facilitátori: Denisa Kmecová a Dalibor Bednařík
 • 2013 (12. - 13.6.), Bratislava. Téma: Kouč v ťažkostiach 2
 • 2012 (21. - 22.6.), Senec. Téma: Kouč v ťažkostiach, alebo Čo s ťažkým  klientom? Facilitátori: Dalibor Bednařík a Zuzana Karpinská
 • 2011 (7. - 8.4.), Hotel Lomy, pohorie Vtáčnik, Partizánske. Téma: Ukážka prístupov  rôznych koučovacích škôl. Facilitátor: Zuzana Karpinská
 • 2010 (15. - 16.4.), Liptovská dolina. Téma: ICF kľúčové kompetencie kouča.  Facilitátor: Dalibor Bednařík
 • 2009 (17. - 18.9.), Duchonka. Téma: Vzájomné koučovanie, zdieľanie skúseností.  Facilitátori: Dalibor Bednařík a Denisa Kmecová

 

O termíne ďalšieho Peer Campu vás budeme včas informovať a nájdete ho aj v Kalendári podujatí.

 

Copyright © 2023 icf.sk - Created by nic.sk