Priezvisko a meno:

Fröhlich Mária, Mgr.

Akreditácia:
ACC
Preferované oblasti:
Life a Business coaching
Koučovacie jazyky:
slovenský, maďarský, anglický
Hodín praxe:
230 hod.
ICF vzdelanie:
100 hod.
Iné vzdelanie:
72 hod.
Email:
Telefón:
0907 150 496
Foto: frohlich-maria
Krátka charakteristika:

Mária Fröhlich je certifikovaná koučka, lektorka a sociálna pracovníčka. Viacročné pôsobenie v oblasti cestovného ruchu jej umožnilo pracovať s rôznymi typmi ľudí a naučiť sa vnímať každého človeka ako individualitu a jedinečnú osobnosť. Následne sa po absolvovaní kurzu Solution Focused Brief Coaching v Lotyšsku začala naplno venovať profesii koučky.
Licenciu pre kouča a titul Ltc. získala v Budapešti. Asociácia Coachingových Organizácii v Maďarsku MCSZ jej udelila titul Kvalifikovaný Coach. Od roku 2014 vedie kurz KOUČ v rámci vzdelávacej inštitúcie Coach Training Academy s.r.o. (www.kurzy-koucingu.sk). Úzko spolupracuje s koučmi z Lotyšska a v rámci tejto spolupráce organizuje kurzy v zahraničí. V rámci individuálnych stretnutí s klientami sa zameriava najmä na osobný rozvoj, sebapoznanie, komunikáciu a vzťahový koučing (www.coachingtime.sk). Kladie dôraz na neustály osobnostný rozvoj a vzdelávanie sa v oblasti koučingu.

Špecifické koučovské ICF vzdelanie

Názov vzdelania:

Positive Psychology Coaching Webinar

Licence to coach

Inštitúcia:

Dr. Jonathan Passmore

Lemma coaching International, Budapešť

Typ programu:

CCEUs

Rozsah:

1

100

Iné vzdelanie

Názov vzdelania:

Solution Focused Brief Coaching

Inštitúcia:

SolutionSurfers

Rozsah:

72

Copyright © 2020 icf.sk - Created by nic.sk