Priezvisko a meno:

Dobiš Boris, RNDr.

Akreditácia:
---
Preferované oblasti:
Business Coaching
Koučovacie jazyky:
slovenský, nemecký, anglický jazyk
Hodín praxe:
1000 hod.
ICF vzdelanie:
123 hod.
Email:
Telefón:
+421 910 104 236
Foto: Boris_Dobis_46_L_20180920
Krátka charakteristika:

RNDr. Boris Dobiš, ACC (ICF)  je samostatný externý kouč, facilitátor, tréner, konzultant a prekladateľ. Pôsobil ako manažér v oblasti predaja v nadnárodných koncernoch na Slovensku, v Českej republike, Nemecku, Rumunsku a Chorvátsku. Študoval prírodné vedy na Univerzite Martina Luthera v Halle (Saale).
Jeho koučovacia prax presahuje 1000 koučovacích hodín.
Ako kouč a facilitátor spolupracuje s vyšším a stredným manažmentom na rozvoji líderských kompetencií, implementácii hodnôt a stratégií, manažmente zmien, ako aj riešení zložitých komunikačných situácií, motivácii a pod.
Prostredníctvom svojho jedinečného komunikačného prístupu s prvkami seniority a odľahčujúceho humoru dokáže počas koučovacích sedení  vytvoriť atmosféru dôverného prostredia, priamej komunikácie a odvážnej tvorivosti.

Špecifické koučovské ICF vzdelanie

Názov vzdelania:

Intensive Coach Training

Coach´s Toolkit

Intuitive Coaching

Team Coach Training

Executive Coach Training

Building Your Practice

Your Brain at Work

Advanced Techniques for Coaches in Business and beyond

Inštitúcia:

NeuroLeadership Group

NeuroLeadership Group

NeuroLeadership Group

NeuroLeadership Group

NeuroLeadership Group

NeuroLeadership Group

NeuroLeadership Group

Co-active Model, Clark Friedrichs

Typ programu:

ACSTH

ACSTH

ACSTH

ACSTH

ACSTH

ACSTH

ACSTH

CCEU

Rozsah:

36

12

12

18

18

12

6,5

8

Iné vzdelanie

Názov vzdelania:

Lumina Spark – Psychometrics Methodology

From Good to Excellent - Perception of Needs

Life Sciences

RNDr.

Inštitúcia:

Lumina Learning s.r.o.

Learning Delta, NL

Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg

Univerzita Komenského, Bratislava

Rozsah:

5 rokov;

Copyright © 2019 icf.sk - Created by nic.sk