Priezvisko a meno:

Karpinská Zuzana

Akreditácia:
PCC
Preferované oblasti:
transformačný koučing - život aj biznis
Koučovacie jazyky:
slovenský, anglický
Hodín praxe:
1300 hod.
ICF vzdelanie:
291 hod.
Iné vzdelanie:
2000 hod.
Email:
Telefón:
+421 905 659 188
Foto: karpinska-zuzana
Krátka charakteristika:

Zuzana  je bývalá manažérka a už viac ako desať rokov koučuje manažérov s veľkým porozumením pre ich pracovné aj osobné dilemy. Je bývalá predsedníčka ICF Slovak Chapter a spoluzakladateľka Business Coaching College. Spolu s Denisou Kmecovou napísali knihu Koučovanie podľa pyramídy - jednoduchý návod na vedenie transformačných rozhovorov.

Špecifické koučovské ICF vzdelanie

Názov vzdelania:

The Art and Science of Coaching

Short Sollution Focus Coaching

NPL coach

Team coaching

Coaching Constelation Practioner

Inštitúcia:

Ericskon College

SolutionSurfers

NPL Institute

SolutionSurfers

Coaching Constelations

Typ programu:

ACTP

CCEU

CCEU

ACSTH

CCEU

Rozsah:

133

16

96

16

32

Iné vzdelanie

Názov vzdelania:

Professional Coach training

Procesorientovaná terapia

Bioenegetic therapy

Focusing

Creativity and inovation

Life Integration Process

Filozofia

Doktorát (PhD.) filozofia

Inštitúcia:

Kelvin Lim, MCC

POPI

Barbara Brennan School of Healing

Focusing Institute, New York

Robert Dilts, NLP University

Wilfried Nelles, Constelation

Univerzita Komenského

Univerzita Komenského

Rozsah:

160 hod

554 hod

800 hod

50 hod

24 hod

60 hod

5 rokov

5 rokov

Copyright © 2023 icf.sk - Created by nic.sk