Priezvisko a meno:

Falťanová Erika, Ing.

Akreditácia:
ACC
Preferované oblasti:
Business, Life, Koučovanie v rozhodovacom procese, Koučovanie pre zvyšovanie výkonnosti
Koučovacie jazyky:
slovenský, maďarský, anglický
Hodín praxe:
1080 hod.
ICF vzdelanie:
283 hod.
Iné vzdelanie:
40 hod.
Email:
Telefón:
+421 903 468 239
Foto: faltanova
Krátka charakteristika:

Som zakladajúcou partnerkou spoločnosti RS Management, s.r.o. Bohaté skúsenosti z prác vo výrobných spoločnostiach (obchodný špecialista pre export, poradca a konzultant nadnárodného holdingu, externý produktový manažér pre zahraničie), ktorým sa parciálne venujem doteraz, využívam najmä pri tvorbe a lektorovaní tréningových programov, ktorým sa venujem od roku 1998. Svoje skúsenosti zúročujem aj ako nezávislý organizačný a ekonomický poradca (od r. 1994). Od roku 2007, keď som absolvovala Co-Active Coaching,  sa venujem aj koučovaniu. Na Co-Active som nadviazala Brief Coachingom a každý rok absolvujem minimálne jeden rozvojový program v oblasti koučovania, alebo leadershipu. Koučovanie využívam nielen ako nástroj rozvoja jednotlivca alebo tímu, ale aj pri obchodných rokovaniach a tréningu manažérskych programov (koučovací štýl v leadershipe).

Špecifické koučovské ICF vzdelanie

Názov vzdelania:

Co-Active Coaching

Brief Coaching for Lasting Solutions

Team Coaching with the SolutionCircle

Business coaching - meaning and mechanics of coaching in business

ICF standard of coaching - Development of Core Comnpetences

Emotions and Coaching

Coaching as an Integral Part of Culture

Masterclass – The Complexity of the Coaching Contract

Co-Active Model - Advanced Techniques for coaches

Inštitúcia:

The Coaches Training Institute, USA

Solutionsurfers, Švajčiarsko

Solutionsurfers, Švajčiarsko

Business Coaching College

Business Coaching College

Daniel Newby

Sir John Whitmore

Sandra Wilson

Clark Friedrichs

Typ programu:

Akreditovaný réningový prgram, ACTP

Špeciálny tréningový program, ACSTH v rámci ACTP

ACSTH v rámci ACTP

ACSTH

CCE

CCE

CCE

CCE

CCE

Rozsah:

116 hod

28 hod

14 hod

84 hod

12 hod

12 hod

4 hod

6 hod

7 hod

Iné vzdelanie

Názov vzdelania:

Coaching Others For Top Performance

PSS Coaching

Leadership Development - Developing the 21st Century Leader

Inštitúcia:

AchieveGlobal, Inc

AchieveGlobal, Inc

AchieveGlobal, Inc

Rozsah:

12 hod

16 hod

priebežne doplňované

Copyright © 2023 icf.sk - Created by nic.sk