Priezvisko a meno:

Tomašovičová Miroslava JUDr.

Akreditácia:
---
Preferované oblasti:
Business, Parent Coaching, Education
Koučovacie jazyky:
slovensky, anglicky
Hodín praxe:
64 hod.
ICF vzdelanie:
81 hod.
Iné vzdelanie:
0 hod.
Email:
Telefón:
421905697115
Foto: img0004
Krátka charakteristika:
Kouč vychádzajúci zo silného obchodno-právneho prostredia so zázemím v medzinárodnom letectve. Snaha preskúmať úspešnosť top lídrov v letectve ma priviedla ku koučingu. S koučingom pracujem ako s jedinečným nástrojom pomáhajúcim vidieť príležitosť v každej situácii ktorú život prináša a ako cestu k uvedomeniu si samých seba a nájdeniu motivácie ku našim cieľom.

Som spoluzakladateľka a koučom v OZ Educoach, organizácie na propagovanie a šírenie koučovacej kultúry na stredných školách na Slovensku, ktorej cieľom je sprístupniť koučovacie rozhovory študentom, školám a rodičom a víziou je uplatniť koučovací prístup ako jednu z výchovných metód nastupujúcej generácie. V organizácii sa venujem rozvoju potenciálu a sebapoznania teenegerov ale aj koučovaniu rodičov.
 

Špecifické koučovské ICF vzdelanie

Názov vzdelania:

Business coaching -The Meaning and Mechanics of Coaching in Business

Parent as Coach

Inštitúcia:

Business Coaching College, Bratislava

Erickson International, Prague

Typ programu:

ACSTH, BCTC

CCE

Rozsah:

60

21

Iné vzdelanie

Copyright © 2020 icf.sk - Created by nic.sk