Priezvisko a meno:

Dutková Milena, Ing.

Akreditácia:
ACC
Preferované oblasti:
transformačný koučing - osobný aj pracovný, work-life balance
Koučovacie jazyky:
slovenský, rusínsky
Hodín praxe:
350 hod.
ICF vzdelanie:
118 hod.
Iné vzdelanie:
677 hod.
Email:
Telefón:
421 905 654 988
Web stránka: http://www.freeway.sk
Krátka charakteristika:

Milena pôsobí v oblasti koučingu od roku 2014. V koučovaní presadzuje rovnocenný partnerský prístup, ktorý s využívaním rôznorodých koučovacích nástrojov, umožňuje dobrodružné odkrývanie skutočného potenciálu klienta. Svojou empatiou je nápomocná klientom transformovať pracovné a životné výzvy na príležitosti pre profesijný a osobný rozvoj. Je presvedčená, že pre každého človeka sú najlepšie riešenia tie jeho!

Špecifické koučovské ICF vzdelanie

Názov vzdelania:

Business coaching = meaning and mechanics of coaching in business

Development of Core Competencies

Accomplished mentor coach sessions

Essentials of Systemic Coaching and Constellations

Inštitúcia:

Business Coaching College, s.r.o.

Business Coaching College, s.r.o.

Business Coaching College, s.r.o.

Coaching Constellations Ltd.

Typ programu:

ACSTH

CCE

CCE

ICF CCEUs

Rozsah:

84

10

6

18

Iné vzdelanie

Názov vzdelania:

Škola empatie

Teorie a praxe systemických konstelací podle Berta Hellingera

Life Integration Process

Inštitúcia:

Psychosophy Academy of Central Europe, o.z.

Equilibrium, s.r.o.

Wilfried Nelles, Constelations

Rozsah:

370

235

72

Copyright © 2023 icf.sk - Created by nic.sk