Priezvisko a meno:

Fusková Petra, Ing.

Akreditácia:
PCC
Preferované oblasti:
Business Coaching, Life Coaching
Koučovacie jazyky:
slovensky, anglicky
Hodín praxe:
644 hod.
ICF vzdelanie:
228 hod.
Email:
Telefón:
421 905 444 229
Foto: petrazmensena
Krátka charakteristika:

Petra má pätnásťročnú prax z prostredia nadnárodných organizácií, ako člen vedenia spoločnosti, ako HR manažér a riaditeľ pobočky. Aj na základe vlastnej skúsenosti pokladá za základný krok k funkčnému systému prácu s jednotlivcom. Len tak je možný následný úspech tímu – súkromného alebo pracovného.

Koučovaniu jednotlivcov a tímov sa venuje od roku 2012, najskôr z pozície manažéra a neskôr už ako externý kouč. V jej prístupe nájdete autentické partnerstvo a úprimný záujem, orientáciu na kvalitu a budúce riešenia.

Ako prvá Slovenka získala certifikáciu pre používanie metodiky silných stránok CliftonStrengths® od spoločnosti Gallup na koučovanie jednotlivcov a tímov cez ich silné stránky. Je držiteľkou oprávnenia Professional Certified Coach od Medzinárodnej federácie koučov (ICF) a venuje sa systemickému prístupu. To jej umožňuje v práci s klientom efektívnejšie budovať ich sebapoznanie a potenciál tak, aby boli v súlade s ich prostredím.

Top 5 silných stránok: Maximizer │Input│Futuristic│Connectedness│Relator

Špecifické koučovské ICF vzdelanie

Názov vzdelania:

Kľúčové kompetencie kouča a integratívny koučing

CCE Building Trust - Core Competencies

CCE Building Trust - Resource Development

Mentor coach session for ACC + PCC

Accelerated Strenghts Coaching

Mayers-Bricks Type Indicator (MBTI)

Peer Camp Resource development

Peer Camp Core Competencies

Coach Master Toolking Masterclass

Start Fast Masterclass

Gallup learning series

Global Team Coaching Accelerator: Advance to the Leading Edge of Team Coaching and Team Leadership

Coaching with a Systemic Constellation Approach - Diana Claire

Inštitúcia:

Double B

Double B

Double B

Double B

Gallup

CPP, Inc.

ICF Slovak Chapter

ICF Slovak Chapter

ICF acredited

ICF acredited

Gallup

ICF acredited

ICF acredited

Typ programu:

výcvik

CCE

CCE

mentoring

výcvik

výcvik

CCE

CCE

CCE

CCE

CCE

CCE

CCE

Rozsah:

75,5

13,5

2

20

34,5

40

3

14,5

1,5

1,5

15

1,5

6,25

Iné vzdelanie

Názov vzdelania:

Systemic Coaching (ISPAK, Iveta Apine), 2021

Copyright © 2021 icf.sk - Created by nic.sk