Ďakujeme

za potvrdenie súhlasu so spracovaním vašich osobných údajov.

 

Ešte raz vás ubezpečujeme, že pri spracovaní osobných údajov dodržiavame zákonné povinnosti a neposkytujeme ich tretím osobám.

Ďakujeme za dôveru a tešíme sa na ďalšiu spoluprácu.

S úctou

 

Erika Falťanová
Prezidentka ICF Slovak Charter Chapter a OZ ICF – Slovenská pobočka

Boris Dobiš | Zora Inka Grohoľová | Svetlana Poláková | Tomáš Pešek
Rada ICF Slovak Charter Chapter a OZ ICF – Slovenská pobočka

Je mnoho dôvodov, prečo sa stať členom Federácie koučov. Na úvod by sme chceli pripomenúť štyri najdôležitejšie:

 

Budovanie vlastnej kredibility prostredníctvom identifikovania sa s vedúcou nadnárodnou organizáciou koučov. ICF má viac ako 20 000 členov a je jedinou nezávislou, globálne uznávanou akreditačnou organizáciou pre koučov.

 

Členstvo v ICF zabezpečuje spojenie s komunitou koučov začlenením sa do lokálnych pobočiek ICF, kde môžete stretnúť svojich kolegov, zdieľať spoločné výzvy, rozvíjať svoje zručnosti v oblasti leadershipu, a tak prispievať k pozitívnym zmenám vo vašom regióne.

 

ICF vám môže pomôcť zabezpečiť váš profesionálny rast, pretože je lídrom vo výskume v oblasti koučingu a každoročne vydáva správy obsahujúce množstvo praktických informácií o koučingu, ako aj trendoch v tejto oblasti.

 

Svojim členom ICF raz za štvrťrok zasiela pravidelné informácie o najnovších trendoch vo forme svojho elektronického magazínu Coaching World. ICF je taktiež partnerom rôznych zoskupení, čo mu umožňuje poskytovať svojim členom špeciálne ceny a zľavy na vybrané tovary a služby.

 

Ďalšie detailné informácie o prednostiach a benefitoch členstva v Medzinárodnej federácii koučov (ICF) nájdete tu:

http://www.coachfederation.org/join/landing.cfm?ItemNumber=2794

Pozvánka na bezplatný seminár ICF o certifikáciách koučov

 

Milí priatelia kouči,

 

Pozývam vás na seminár o certifikácii koučov ICF,

Pre koho?

Pre všetkých koučov, ktorí uvažujú o medzinárodnej akreditácii.

Kedy?

Seminár sa uskutoční 23. Septembra od 13.00 do 15.00

Kde?

v Bratislave – miesto upresníme podľa počtu záujemcov.

Aké podmienky musíte splniť aby ste sa mohli stať ICF certifikovaným koučom.

Aké sú aktuálne požiadavky.

Ako prebieha proces.

Kto?

Seminár povedie Zuzana Kaprinská, PCC, členka predsedníctva ICF SK zodpovedná za vzdelávanie. Seminár je sponzorovaný ICF a účasť na ňom je bezplatná.

Ako sa prihlásiť? – vyplňte krátky formulár na:

https://docs.google.com/spreadsheet/viewform?usp=drive_web&formkey=dG5lVV8xZXZmQlBDWng2V0p6LWpNb3c6MA#gid=0

Dokedy?

Uzávierka prihlášok je 16. Septembra.

 

Ďalšie súvisiace akcie – Mentorské moduly

Traja PCC kouči,ICF registrovaní mentori Zuzana Karpinská, Denisa Kmecová a Dalibor Bednařík, spoločne vedú nasledovné skupinové mentorské a supervízne dni:

30.9. 2014 – mentorský deň pre prípravu na certifikáciu alebo len pre vlastný rozvoj

22.10.2014 - mentorský deň pre prípravu na certifikáciu alebo len pre vlastný rozvoj

15 a 16. 12. 2014 – mentorský a supervízny deň na nasledovné témy:

Čo keď som racionálny ty a klient je emocionálny?

Čo keď klient nemá tému?

Čo keď klient je verbálne intenzívny, ako s ním pracovať, aby sa nenarušil rapport?

Klient má tému, ale nechce ju zdieľať, lebo je citlivá

 

Keď máte záujem o mentorské a supervízne dni, zadajte svoj e-mail na:

https://docs.google.com/forms/d/1CFDQQD5WPymvtTRWRTb_5GWnn0ZGoGDj_B49N6wP3EE/viewform?usp=send_form

Pošleme vám podrobnejšie informácie

 

Tešíme sa na stretnutie

 

 

Cieľom našej práce v ICF Slovak Chapter je budovať u širokej verejnosti – firemných ale aj individuálnych klientov povedomie o tom ako môže koučovanie prispieť ku kvalite ich osobného alebo pracovného života a čo to koučovanie je v súlade s kľúčovými kompetenciami kouča ICF.

It's easy to get started creating your website. Knowing some of the basics will help.

What is a Content Management System?

A content management system is software that allows you to create and manage webpages easily by separating the creation of your content from the mechanics required to present it on the web.

In this site, the content is stored in a database. The look and feel are created by a template. Joomla! brings together the template and your content to create web pages.

Logging in

To login to your site use the user name and password that were created as part of the installation process. Once logged-in you will be able to create and edit articles and modify some settings.

Creating an article

Once you are logged-in, a new menu will be visible. To create a new article, click on the "Submit Article" link on that menu.

The new article interface gives you a lot of options, but all you need to do is add a title and put something in the content area. To make it easy to find, set the state to published.

You can edit an existing article by clicking on the edit icon (this only displays to users who have the right to edit).

Template, site settings, and modules

The look and feel of your site is controlled by a template. You can change the site name, background colour, highlights colour and more by editing the template settings. Click the "Template Settings" in the user menu.

The boxes around the main content of the site are called modules. You can modify modules on the current page by moving your cursor to the module and clicking the edit link. Always be sure to save and close any module you edit.

You can change some site settings such as the site name and description by clicking on the "Site Settings" link.

More advanced options for templates, site settings, modules, and more are available in the site administrator.

Site and Administrator

Your site actually has two separate sites. The site (also called the front end) is what visitors to your site will see. The administrator (also called the back end) is only used by people managing your site. You can access the administrator by clicking the "Site Administrator" link on the "User Menu" menu (visible once you login) or by adding /administrator to the end of your domain name. The same user name and password are used for both sites.

Learn more

There is much more to learn about how to use Joomla! to create the web site you envision. You can learn much more at the Joomla! documentation site and on the Joomla! forums.

Copyright © 2019 icf.sk - Created by nic.sk