teach for slovakia logo

 

V tomto roku sme začali spolupracovať s programom Teach for Slovakia, ktorý je zameraný na zmenu slovenského školstva. Ponúka dvojročnú skúsenosť učenia detí na základných školách v ťažkom prostredí, ktorá vedie k osobnostnému a profesijnému rozvoju účastníkov programu. Tí tiež dostávajú pravidelnú podporu napríklad od osobného mentora alebo formou intenzívnych školení.

 

Poslaním programu je vytvoriť komunitu lídrov, ktorí budú spoločne pracovať na zmenách v školách i mimo nich, aby raz všetky naše deti mali šancu v živote uspieť. Na Slovensku funguje od roku 2014 a aktuálne má 21 partnerských základných škôl v 5 regiónoch, na ktorých jeho účastníci pôsobia. V akademickom roku 2018/19 budú pracovať s približne štyridsiatimi účastníkmi programu.

OZ ICF - Slovenská pobočka sa podieľa na podpore projektu pro-bono koučovaním riaditeľov vybraných škôl, ktorí majú snahu pracovať na rozvoji seba a školy. Záujem o ich pro-bono koučovanie prejavilo 15 koučov, z ktorých organizátori na základe preferencií riaditeľov vybrali týchto 8 koučov: Kristína Poláková, Boris Dobiš, Mária Drahošová, Eva Timková, Ján Dubnička, Tomáš Pešek, Svetlana Poláková a Zuzana Valábková.

 

Copyright © 2022 icf.sk - Created by nic.sk