Káva s profesionálnym koučom 2018 

Pri príležitosti Medzinárodného týždňa koučingu zorganizovala ICF Slovak Charter Chapter v spolupráci so SAKo (Slovenská asociácia koučov) podujatie Káva s profesionálnym koučom.

Jeho cieľom bolo poskytnúť záujemcom bezplatnú 45-minútovú ukážku profesionálneho koučingu (biznis, life, alebo kariérneho) v období 30.4. – 18.5.2018.

Podujatia sa zúčastnilo 34 profesionálnych koučov, ktorí záujemcom z 8 slovenských miest (Banská Bystrica, Bratislava, Hlohovec, Košice, Lučenec, Nitra, Prešov a Žilina) poskytli 219 termínov stretnutí (osobne, alebo cez Skype). Oproti minulému roku to bolo o 18 koučov a 118 termínov viac. V tomto ročníku oceňujeme hlavne väčšiu podporu v regiónoch Slovenska, pretože v predchádzajúcom ročníku sa podujatie realizovalo len v 3 mestách: Bratislave, Nitre a Košiciach.

Za spoluprácu ďakujeme SAKo, Silvii Púchovskej z Inbound Studio a tímu podpory z Reservio.com.

Zora Inka Grohoľová
koordinátorka podujatia

 Slovak WEB 280x71  Slovenská asociácia koučov

 

 

REFERENCIE ÚČASTNÍKOV PODUJATIA

Kouč dáva možnosť nahliadnuť za zorné pole problému, situácie, ktorú chce klient vyriešiť. Nie vždy si dávame tie správne otázky. Koučovacie otázky sú veľmi efektívne. Utvrdila som sa v tom, že koučing je pre mňa tá správna cesta k sebapoznaniu. Navyše koučovacie otázky je možné praktikovať do ktorejkoľvek sféry života.

Zlatica, Košice

Má zmysel porozprávať sa a upratať si svoje veci s niekým, kto vás vie viesť pri riešení.

Eva, Bratislava

Som veľmi spokojný, kouč bol veľmi príjemný, rozumeli sme si, mal veľmi dobrý prístup ku mne. Som veľmi rád za tento koučing, posunul ma veľmi ďaleko.

Jozef, Košice

Koučing by som odporučila predovšetkým svojim kolegom v práci. Myslím si, že by to výrazne zlepšilo ich vzťahy v kolektíve a tým pádom aj ich výkon a kvalitu práce. Uvedomila som si, že viem čo chcem a mám na to aj prostriedky. Zistila som čo ma brzdilo a teraz s tým môžem niečo spraviť. Som veľmi šťastná, že sa mi podarilo natrafiť na koučing. Cítila som sa príjemne, nemala som problém byť otvorená. Usporiadala som si myšlienky a prišla nato čo zmeniť aby som efektívne využívala svoj čas a energiu.

Laura, Lučenec

Koučing poskytuje priestor pre objasnenie problému, hľadanie efektívneho riešenia a pomenovanie vecí ktoré inak človek bežne nevysloví nahlas. Koučing je užitočný nástroj sebarozvoja.

Viera, Bratislava

Stretnutie s profesionálnym koučom bol pre mňa zmysluplne využitý čas, určite závery ku ktorým som sa dopracovala budem využívať nielen vo svojej riadiacej práci.

Katarína, Košice

Odpovedala som si na veľmi dôležitú otázku a tým určila svoje priority a ich poradie. Ďakujem pani Márii Drahošovej a želám veľa úspechov.

Mária, Kolárovo

Profesionálny koučing nikdy nemôže uškodiť. Pomôže človeku dostať odpovede najlepšie pre neho, ktoré už v sebe nosí, len si ich nevie sám v sebe nájsť. Najdôležitejší poznatok? Že aj zdanlivo veľký problém, môžeme jednoducho vyriešiť ak si ho rozdrobíme na menšie.

Valéria, Nitra

Je zaujímavý iný pohľad na veci a dôležité otázky vlastného života. Kouč neradí, čo robiť v určitej situácii, ale pomáha klientovi nájsť riešenie.

Ivana, Bratislava

Odporučila by som to ako jednu z možností získania návodu na zamyslenie sa nad situáciou, ktorú chcú alebo potrebujú riešiť. Hľadanie odpovedí v sebe pomocou otázok profesionála. Zamyslela som sa nad svojimi silnými stránkami a uvedomila som si, že môžem skúsiť využiť svoje silné stránky na riešenie vecí, ktoré momentálne vnímam ako problém.

klientka, Pezinok

Kouč vie nasmerovať svojimi otázkami na podstatu riešenia problému. Prestal som sa obviňovať a prijal fakt, že každý jeden si nesie svoj podiel viny.

Bohdan, Bratislava

Našla som riešenie môjho problému.

Mária, Bratislava

Bolo to veľmi príjemné a otvorené stretnutie, ktoré na mňa urobilo skvelý dojem. Odchádzala som so skvelým zážitkom.

Inka, Žilina

Tento typ rozvoja je pre MSP veľmi potrebný. S koučom dokážem efektívnejšie formulovať svoje plány a ciele.

Radovan, Prešov

Uvedomila som si dôležitosť vlastného prístupu a môjho postoja k danej situácii, po rozhovore s coachom ma napadlo viacero nových riešení môjho problému, ktoré som si predtým neuvedomovala. Podľa môjho názoru sa koučing dá využiť vo všetkých oblastiach života. Pán Samel má veľmi trpezlivý a láskavý prístup, a je preňho podstatné, aby klient dokázal vyriešiť svoj problém svojpomocne a v tom mi bol aj veľmi nápomocný.

Milena, Bratislava

Viem si predstaviť konkrétne situácie, kde by koučing dopomohol k efektívnejšiemu riešeniu v HR.

klientka, Bratislava

Výborný koučing cielený na klienta. Páčilo sa mi, že koučka vedela nasledovať klientove potreby nezávisle od štýlu alebo formy koučingu.

Hana, Bratislava

Kouč pomáha nájsť riešenie v samotnom klientovi, nemusí sa stotožňovať s názorom zvonku. Všetky odpovede mame v sebe, len ich treba nájsť. Toto stretnutie ma motivovalo absolvovať kurz koučingu.

Katarína, Košice

Bola som veľmi spokojná, určite má svoj význam pri zvažovaní alternatív alebo významných životných zmenách, v stave vyhorenia.

Elena, Bratislava

Pomoc pri hľadaní cesty ako narábať s časom a úlohami, ako sa popasovať s tým, čo nás v živote stretá pri zachovaní duševného a fyzického zdravia.

Vivi, Bratislava

Absolvoval som veľmi príjemné posedenie. Za relatívne krátky čas mi kouč jasne a zrozumiteľne vysvetlil úlohu a zmysel koučingu, na ukážku sme urobili krátke cvičenie na konkrétnu tému z oblasti, ktorú by som chcel riešiť a vysvetlil mi, ako by sa dalo s témou ďalej pracovať a k akým výsledkom by bolo možné dospieť. Stretnutie bolo veľmi prínosné. O. i. mi dalo možnosť a priestor zamyslieť sa "nad sebou samým", ukázalo, akým spôsobom k tomu pristupovať. Správnymi otázkami ma kouč navigoval k hľadaniu odpovedí. Stretnutie hodnotím veľmi pozitívne, motivujúco a inšpirujúco.

Richard, Bratislava

Copyright © 2022 icf.sk - Created by nic.sk