Koučovacia zóna

ICF Slovak Chapter

24.9.2013


Účastníci TREND konferencie Personálny manažment budú mať možnosť zažiť na vlastnej koži koučovanie profesionálnymi koučami ICF v dĺžke 30 až 45 minút a osobne spoznať túto metódu.

V zóne bezplatne koučujú akreditovaní kouči ICF alebo kouči, ktorí majú aspoň 60 hodín vzdelávania akreditovaného ICF alebo SAKO alebo špecifického výcviku v koučingu + min. 100 odkoučovaných hodín, pričom ICF garantuje výber kvalifikovaných koučov.

Pre účastníkov podujatia bude k dispozícii harmonogram kedy konkrétny kouč kouč pracuje s priestorom na rezerváciu cca 45 minútového koučovacieho sedenia.Pokiaľ by počet záujemcov prevyšoval možnosti koučov, budeme zbierať kontakty (meno, priezvisko, mail) a ponúkneme záujemcom nasledujúce príležitosti organizované ICF, kde si môžu vyskúšať koučing, prípadne tieto kontakty budú pridelené zúčastneným koučom, ktorí si môžu dohodnúť bezplatne individuálne termíny koučingu

 

Rozpis

 10.00 - 11.0011.00 - 12.0012.00 - 13.00 13.00 - 14.00
utorok Dagmar Kéryová Dagmar Kéryová Zuzana Karpinská Zuzana Karpinská
  Denisa Kmecová Rebeka Trepáčová Eva Birčáková Petra Koštialová
  14.00 - 15.00 15.00 - 16.00 16.00 - 17.00 17.00 - 18.00
utorok Peter Benkovič Erika Falťanová Rudo Lukačka Rudo Lukačka
  Zora Grohoľová Dáša Spillerová Eva Uhríková Eva Uhríková

 

Ak máte záujem o koučing na živo v rozsahu 45 min, prihláste sa na recepcii podujatia.

 

Stručne o koučoch (v abecednom poradí):

 

Peter Benkovič, partner Maxman Consultants, člen ICF a SAKO

Spoluzakladateľ a partner spoločnosti Maxman Consultants. Od roku 1990 v biznise učenia a rozvoja, od roku 1998 v biznise koučovania. Ako kouč pôsobí na Slovensku a v Českej republike.

 „Vo svojej koučingovej praxi pomáham klientom zvládať aj menej vzrušujúcu stránku koučovania: implementáciu rozhodnutí až po získanie nového návyku a dosiahnutie zmeny správania.

 

Eva Birčáková, členka ICF a SAKO

Dvadsať rokov pôsobím v nadnárodných korporáciách v oblasti organizačného, tímového a individuálneho rozvoja. Bola som personálnou šéfkou viacnásobného Najlepšieho zamestnávateľa Slovenska, teda mám skúsenosť, že je možné vytvoriť kultúru, v ktorej sa ľudia ráno tešia do práce. Od roku 2008 podporujem vytváranie takejto kultúry na pracoviskách svojich klientov ako koučka a školiteľka. Pomáhám organizáciám, tímom aj jednotlivcom, aby sa stávali „lepšími verziami“ samých seba.

"Keď dá človek priestor svojim túžbam a kráča za svojimi cieľmi, vždy nájde v sebe nové a nové zdroje... Ak má pri tom sprievodcu, ktorý mu svieti na ceste, ide hľadanie ľahšie. Ako koučka sprevádzam, svietim, pomáham hľadať a nachádzať."

 

Erika Falťanová, členka ICF

Som zakladajúcou partnerkou spoločnosti RS Management, s.r.o. Bohaté skúsenosti z prác vo výrobných spoločnostiach (obchodný špecialista pre export, poradca a konzultant nadnárodného holdingu, externý produktový manažér pre zahraničie), ktorým sa parciálne venujem doteraz, využívam najmä pri tvorbe a lektorovaní tréningových programov, ktorým sa venujem od roku 1998. Svoje skúsenosti zúročujem aj ako nezávislý organizačný a ekonomický poradca (od r. 1994). Od roku 2007, keď som absolvovala Co-Active Coaching,  sa venujem aj koučovaniu. Na Co-Active som nadviazala Brief Caochingom a každý rok absolvujem minimálne jeden rozvojový program v oblasti koučovania, alebo leadershipu. Koučovanie využívam nielen ako nástroj rozvoja jednotlivca alebo tímu, ale aj pri obchodných rokovaniach a tréningu manažérskych programov (koučovací štýl v leadershipe).

 

Zora Inka Grohoľová, ACC

www.koucinka.sk
Medzinárodne certifikovaná koučka
Koučingu sa intenzívne venuje od roku 2011. Pracuje s desiatkami individuálnych klientov, s klientmi z oblasti biznisu, s pracovnými tímami aj partnerskými dvojicami. Koncentruje sa na oblasť motivácie, osobného rozvoja klientov a dosiahnutie pozitívnych zmien vo všetkých oblastiach ich života cez zlepšenie kvality myslenia. Pracuje metódou Brain Based Coaching. Spolupracuje s Ligou proti rakovine, Centrom zdravia a krásy Interklinik a s TV Markíza.

 

Zuzana Karpinská, PhD., PCC

V súčasnosti je prezidentkou ICF na Slovensku. Venuje sa koučovaniu manažérov na rôzne témy osobnej efektivity. Ona sama bola 14 rokov riaditeľkou personálnej agentúry a súčasne externe pracovala v Slovenskej akadémii vied, kde sa venovala výskumu štruktúr myslenia a prednášala na Univerzite Komenského. Ako vedecká pracovníčka, manažérka a matka sa dôsledne venovala rozvoju vlastnej osobnej efektivity a pred 7 rokmi sa rozhodla, že v tejto oblasti bude pomáhať svojim kolegom.

 

Dagmar Kéryová, CPCC

Dagmar je medzinárodne certifikovaný Co-Active kouč, viceprezidentka ICF na Slovensku. Pracuje tiež ako facilitator a tréner individuálne aj tímovo s klientmi v oblasti leadeshipu, vedenia ľudí a tímov, naplnenia v svojej práci a v rozvoji ich podnikania. S viac ako 16-timi rokmi skúseností v komunikačnom biznise, prináša klientom svoju prax v oblasti krízového manažmentu a internej komunikácie. Svoje technické vzdelanie uplatňuje pri práci s v oblasti IT a strojárenstva. Jej klienti nie sú len manažéri, partneri, či zamestnanci, ale predovšetkým ĽUDIA.

 

Denisa Kmecová

Medzinárodne certifikovaná koučka (Profesional Certified Coach) a trénerka. 10 rokov sa venuje koučovaniu v biznise aj súkromnej klientele, vedie manažérske soft skills tréningy. Má 15 ročnú prax z oblasti vzdelávania a osobnostného rozvoja a tiež prax z oblasti manažmentu. Vyštudovala andragogiku, má doktorát z filozofie a navštevovala dlhodobý psychoterapeutický výcvik.

 

Petra Koštiaľová

Petra koučuje na základe fungovania mozgu a neurovied (Brain-based) a je medzinárodne certifikovaná austrálskou školou Results Coaching System™ a aj International Coach Federation (ICF). Jej koučovanie je vhodné pre logicko-analytických ľudí, ktorí majú radi jasnosť a logiku. Je dôsledná a má zmysel pre humor. Okrem koučovania trénuje nových koučov a manažérov, je mentorom pre koučov a taktiež hodnotiteľom v rámci NeuroLeadership Group.

 

Rebeka Trepáčová, členka SAKO

Absolvovala:                           

Erickson Coaching International - Medzinárodný program koučovania certifikovaný ročný výcvik ICF - The Art and Science of Coaching (TASC) Koučing – vedia i umenie – modul I. – IV.“, Koučing Centrum a Ericsson College Vancouver, akreditovaný u ICF – Medzinárodnej federácie koučov, v rozsahu 128 hodín, termín ukončenia: december 2010

Tréning koučov / princípy poradenskej činnosti a koučingu, individuálny koučing, skupinový koučing (ARK Consulting, s.r.o., 2007, v rozsahu 56 hodín) - Osvedčenie o získaní vzdelania s celoštátnou platnosťou

Výcvik v oblasti komunikácie medzi jednotlivcami i v skupine alebo tíme „Povedz to priamo“, vedený Paulou Englander, Golden, USA (akreditovaný MP a sociálnych vecí SR) - metódy aktívneho sociálneho učenia a ich aplikácia

Tréningy komunikácie a práce s tímami – Open Society Fund

Interný rozvojový metodický tréning lektorov FBE Bratislava, FBE Praha

Dlhodobý výcvik v modeli Virginie Satirovej – vedený prof. Walterom F. Zahndom (MS Consultant, Univerzita Chicago, USA), s následnými supervíziami

Trojročný supervízny program vedenia a rozvoja ľudských zdrojov - The Virginia Satir Network (vedený prof. Dr. Johnom Banmen, R. Psych)

Dvojročný supervízny program vedenia v oblasti krízových situácií –

vedený Ms.Kathlyn Banmen, Kanada

Tréning prevencie v rizikových situáciách – vedený Stevenom Jangom, USA

Pracujem s – ľuďmi v rôznych roliach a verím, že majú všetky zdroje, aby dosiahli to čo chcú, zmena je vždy možná...

 

Eva Uhríková, ACC, ECPC

Eva je koučkou na riešenie orientovaným prístupom (focus solution), absolvovala koučovskú školu Erickson Colledge. Získala medzinárodný certifikát Erickson Certified Professional Coach a Associate Certified Coach medzinárodnej asociácie koučov ICF. Je aj kariérová poradkyňa a HR konzultantka, absolventka výcviku Navigácia pri hľadaní povolania 2008. Pracuje individuálnou aj skupinovou formou s klientmi, pre firmy i jednotlivcov - pomáha byť ľuďom na správnom mieste, úspešnými a spokojnými v práci. Je certifikovaným interpreterom profesijnej osobnostnej Hogan psychodiagnostiky.

 

 

Želáme nové zážitky pri spoznávanie rôznych metód koučingu!

 

Dagmar Kéryová

Viceprezidentka ICF Slovak Chapter

Organizátorka Koučovacej zóny

 

Copyright © 2022 icf.sk - Created by nic.sk