Koučovacia zóna

Inner Winner

12.-14.4.2013

 

Koučovacia zóna ICF Slovak Chapter s podporou SAKO

Rozpis

  10.00 - 11.00 11.00 -12.00 12.00 - 13.00  13.00 -14.00
piatok Erika Falťanová Erika Falťanová Erika Falťanová  Dagmar Kéryová
  Orsolya Véghová Orsolya Véghová Dagmar Kéryová  x
sobota Eva Timková Eva Timková Eva Timková  Rebeka Trepáčová
  Kristína Poláková Kristína Poláková Kristína Poláková  Veronika Lukáčová
nedeľa Peter Benkovič Peter Benkovič Peter Benkovič  Helena Ďurovčíková
  Denisa Kmecová Denisa Kmecová Denisa Kmecová  Eva Birčáková

 

  14.00 -15.00 15.00 -16.00 16.00 -17.00
piatok Zuzana Gažová Zuzana Gažová Dagmar Kéryová
  Eva Bolemant Eva Bolemant Eva Bolemant
sobota Rebeka Trepáčová Zuzana Karpinská Zuzana Karpinská
  Veronika Lukáčová Veronika Lukáčová Silvia Langermann
nedeľa Helena Ďurovčíková Natália Kušnieriková Natália Kušnieriková
   Eva Birčáková Lukáš Bakoš Lukáš Bakoš

Ak máte záujem o koučing na živo v rozsahu 45 min, prihláste sa na recepcii podujatia.

 

 

Stručne o koučoch (v abecednom poradí):

 

Lukáš Bakoš, člen SAKO

Managing Director spoločnosti Maxman Consultants. Absolvent Katedry psychológie Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave a dvojročného nadstavbového štúdia manažmentu na UBC Sydney v Austrálii.
Predchádzajúce manažérske skúsenosti získal pôsobením na pozíciách Manažér pre tréning a rozvoj v nadnárodnej telekomunikačnej spoločnosti a ako HR Riaditeľ v medzinárodnej IT spoločnosti, kde mal na starosti celkové zastrešenie všetkých HR procesov pre pobočky spoločnosti v Európe a Ázii.
Lukáš je senior konzultant v oblasti manažmentu a leadershipu. Venuje sa tiež individuálnemu osobnostnému a profesnému rozvoju manažérov a top executives primárne formou behaviorálneho koučingu.
Medzinárodné trénerské a konzultačné skúsenosti nadobudol pri dizajnovaní a vedení tréningov, koučingov a rozvojových projektov pre stredných a vrcholových manažérov a ich tímy na Slovensku, v Čechách, Rakúsku, Poľsku, Maďarsku, Rumunsku, Turecku, Kazachstane, Indii a v Spojených arabských emirátoch. Je členom Slovenskej Asociácie Koučov.
Vo voľnom čase sa venuje rozvoju študentov a pedagógov v neziskovom projekte Maxman University, či dobrovoľníckej pomoci organizáciám v treťom sektore. Môžete ho však stretnúť aj ako kajakárskeho inštruktora na seakayakových expedíciách.

 

Peter Benkovič, partner Maxman Consultants, člen ICF a SAKO

Spoluzakladateľ a partner spoločnosti Maxman Consultants. Od roku 1990 v biznise učenia a rozvoja, od roku 1998 v biznise koučovania. Ako kouč pôsobí na Slovensku a v Českej republike.

 „Vo svojej koučingovej praxi pomáham klientom zvládať aj menej vzrušujúcu stránku koučovania: implementáciu rozhodnutí až po získanie nového návyku a dosiahnutie zmeny správania.

 

Eva Birčáková, členka ICF a SAKO

Dvadsať rokov pôsobím v nadnárodných korporáciách v oblasti organizačného, tímového a individuálneho rozvoja. Bola som personálnou šéfkou viacnásobného Najlepšieho zamestnávateľa Slovenska, teda mám skúsenosť, že je možné vytvoriť kultúru, v ktorej sa ľudia ráno tešia do práce. Od roku 2008 podporujem vytváranie takejto kultúry na pracoviskách svojich klientov ako koučka a školiteľka. Pomáhám organizáciám, tímom aj jednotlivcom, aby sa stávali „lepšími verziami“ samých seba.

"Keď dá človek priestor svojim túžbam a kráča za svojimi cieľmi, vždy nájde v sebe nové a nové zdroje... Ak má pri tom sprievodcu, ktorý mu svieti na ceste, ide hľadanie ľahšie. Ako koučka sprevádzam, svietim, pomáham hľadať a nachádzať."

 

Eva Bolemant, členka SAKO, COACHOK SZAKMAI SZÖVETSÉG, (Profesionálny zväz Coachov, Madarská republika)

Ako certifikovaný kouč používa teóriu a metodiku koučovania so zameraním na systemické koučovanie a riešenie problémov. Disponuje vynikajúcimi komunikačnými schopnosťami, ku klientom pristupuje s veľkou dávkou empatie a vnímavosti. Pre spoľahlivosť a ochotu hľadať kompromisy a pomôcť vždy, keď je to potrebné, si ju chvália a kontaktujú klienti.

 Špeciálnu ponuku „Predmanželský koučing“ a „Koučing pre rodičov s bábätkom“ ponúka na svojej webstránke: www.coachcentrum.sk

 Spoluzakladateľka úspešného projektu koučingových stretnutí pre ženy maďarskej národnosti na Južnom Slovensku s názvom „Krok za krokom k riešeniu“, ktorý prebieha od roku 2010.

 

Erika Falťanová, členka ICF

Som zakladajúcou partnerkou spoločnosti RS Management, s.r.o. Bohaté skúsenosti z prác vo výrobných spoločnostiach (obchodný špecialista pre export, poradca a konzultant nadnárodného holdingu, externý produktový manažér pre zahraničie), ktorým sa parciálne venujem doteraz, využívam najmä pri tvorbe a lektorovaní tréningových programov, ktorým sa venujem od roku 1998. Svoje skúsenosti zúročujem aj ako nezávislý organizačný a ekonomický poradca (od r. 1994). Od roku 2007, keď som absolvovala Co-Active Coaching,  sa venujem aj koučovaniu. Na Co-Active som nadviazala Brief Caochingom a každý rok absolvujem minimálne jeden rozvojový program v oblasti koučovania, alebo leadershipu. Koučovanie využívam nielen ako nástroj rozvoja jednotlivca alebo tímu, ale aj pri obchodných rokovaniach a tréningu manažérskych programov (koučovací štýl v leadershipe).

 

Zuzana Gažová, členka SAKO

Som absolventkouFilozofickej fakulty UK, katedry psychológie. Od roku 1997 pracujem v oblasti personálneho poradenstva. Mám skúsenosti s individuálnym aj skupinovým koučingom, hodnotiacimi a rozvojovými projektmi v práci s ľuďmi, kompetenčnými modelmi, realizáciou prieskumov spokojnosti zamestnancov a mnohé iné.

Koučing považujem za jednu z najefektívnejších metód podpory a pomoci ľuďom pri dosahovaní ich cieľov a tiež osobnostného a profesionálneho rozvoja. Pri každodennej práci s ľuďmi som zistila, že poradenstvo, ako metóda rozvoja a podpory pracovníkov, funguje len do určitej miery. Keď je však človek vhodným spôsobom kouča vedený k tomu, aby sa snažil svoje problémy vyriešiť sám, jeho riešenia sú trvalejšie a naučí sa byť za ne aj zodpovedný.

Všetky správne riešenia nosí človek v sebe. Preto vnímam stretnutia s klientmi ako zónu bezpečia, v ktorej si môžu dovoliť byť k sebe otvorení.

 

Zuzana Karpinská, členka ICF a SAKO

Prezidentka ICF SK. Doktorát z oblasti štruktúr myslenia získala na Univerzite Komenského. Absolvovala stáže na Ůmea University vo Švédsku, Lomonosovej Univerzite v Moskve, Masarykovej Univerzite v Brne, certifikovaný výcvik koučingu na kanadskej Erickson College, Výcvik vo Focusingu vo Focusing Institute, New York pod záštitou prof. Eugene Gendlina z Chicago University, USA. Je certifikovaný NLP Practitioner. Interne aj externe pôsobila na Filozofickom Ústave Slovenskej akadémie vied. 14 rokov pôsobila ako riaditeľka Slovenskej akademickej a personálnej agentúry. Na Univerzite Komenského vyučuje Solution focus coaching a Manažment životnej zmeny.

Je medzinárodne certifikovaná koučka (ACC, ECPC). Venuje sa osobnej efektivite manažérov a kľúčových pracovníkov.

Zuzana vedie aj verejné semináre a vystupuje na konferenciách.

 

Dagmar Kéryová, členka ICF

Celý svoj profesionálny život som pracovala s ľuďmi v oblasti komunikácie. Ako zakladateľka jednej z prvých slovenských public relations agentúr mám skúsenosti s  rôznymi spoločnosťami. Hlavne riešenie krízových situácií ma priviedli k práci s tímami, k internej komunikácii, tréningom komunikácie a ku práci s ľuďmi. Svoje osobné skúsenosti som doplnila poznatkami a zážitkami z intenzívnych sebarozvojových programov zameraných na prácu s nevedomím a polaritami.

Túžba naplno podporovať ľudí a inšpirovať ich pri vytváraní svoje vlastnej cesty v živote ma nakoniec priviedla ku koučingu metódou Co-Active Coaching. Ako certifikovaný kouč, facilitátor a tréner pracujem individuálne s ľuďmi aj s tímami. Svoje programy pre korporácie dopĺňam návrhom a realizáciou tréningových programov a facilitovaných workshopov zameraných na dosahovanie výsledkov tímovou spoluprácou. Moje technické vysokoškolské vzdelanie mi pomáha prinášať moje programy do oblasti výroby, IT, či priemyslu.

„Pracujem s ĽUĎMI – manažérmi, majiteľmi, rodičmi .... – aby mali viac zo života.“

 

Denisa Kmecová, členka ICF

Ako medzinárodne certifikovaný kouč, prvý v SR, rieši témy časového manažmentu, rovnováhy , sebaistoty, spokojnosti, sebapresadenia, leadershipu, nachádzania skutočných životných hodnôt a harmónie v živote.

Pomáha ľuďom nájsť to, čo je pre nich v živote skutočne dôležité, ujasniť si priority a zvyšovať sebauvedomenie a vlastnú hodnotu.

Vo firmách zavádza koučovaciu kultúru, teda spôsob vedenia ľudí partnerskou a nedirektívnou formou.  

„Pomáham nájsť vaše silné stránky a posilňovať osobnú sebaistotu.

 

Natália Kušnieriková, členka SAKO

Zaoberám sa vzdelávaním dospelých od roku 1996 pracujem ako tréner, facilitátor, kouč.
Absolvovala som:

Tréning pre trénerov – manažment a organizačný rozvoj (Phare), 1996 – 97, certifikát,

Kurz v zmierovaní a riešení konfliktov (Nadácia Šándora Máraiho, 1998) – certifikát,

Kurz pre mediátorv (PDCI, 1997-98),

Tréning pre trénerov – Ľudské práva,
Council of Europe, 1999,

Príprava trénerov pre tradičné tréningy a facilitatívne učenie vo vzdelávaní dospelých (rozsah 72 hodín v rokoch 2004 – 2005), certifikát akreditovaný MŠ,

Sebapoznávací dlhodobý výcvikový kurz v rodinnej terapii - Virginia Satir (2000 - 2004) certifikát,

Kvalifikovný lektor vzdelávania dospelých v Slovenskej a Českej republike (2005) vydaný AIVD, Univerzita Komenského Bratislava, certifikát, 1. systemická, spol. s.r.o. Banská Bystrica.

Systemický manažment a koučovanie (2006 – 2007, v rozsahu 100 hodín), osvedčenie o získanom vzdelaní s celoštátnou platnosťou, ARK Consulting, s.r.o.

Tréning koučov. /princípy poradenskej činnosti a koučingu, individuálny koučing, skupinový koučing. (2007, v rozsahu 56 hodín,
Osvedčenie o získaní vzdelania s celoštátnou platnosťou. Inštitút systemického vzdelávania, Praha.

Párové poradenstvo. (2007 – september 2009,v rozsahu 200 hodín),

Kľúčové kompetencie podľa ICF, D.Bednařík , 2010

Pracujem s – manažérmi, majiteľmi firiem, pracovníkmi, učiteľmi, profesionálnymi rodičmi a pod.“

 

Silvia Langermann

 

Veronika Lukáčová, členka SAKO

Profesionálne som psychológ, HR konzultant, facilitátor a kouč a v živote, mama, manželka, priateľka, kolegyňa, a to, čo život so sebou prináša. Som absolventkou Filozofickej fakulty UK, Katedry psychológie, trojročného výcviku v skupinových formách psychokorektívnej práce v garancii Výskumného ústavu detskej psychológie a patopsychológie, a tiež certifikovaného výcviku Systemického manažmentu a koučovania s celoštátnou platnosťou. Od roku 1993 pracujem v poradenstve a manažmente ľudských zdrojov v oblasti rozvoja jednotlivca a rozvoja organizácii.

Moje skúsenosti siahajú do oblasti výberu pracovníkov, merania potenciálu jednotlivcov a ich rozvoja. Vytváram nástroje riadenia ľudských zdrojov vo firmách, ako napr. hodnotiace systémy,  tréningové plány, tréningové katalógy, kompetenčné modely a súčasne pracujem s jednotlivými zamestnancami spoločnosti tak, aby tieto systémy našli svoje maximálne uplatnenie v praxi a firmy z nich profitovali. Pracujem so skupinami ako facilitátor a lektor a aj s jednotlivcami ako kouč, alebo konzultant.

Ako kouč podporujem u svojich klientov to, čo im funguje. Klienti toto fungovanie potom ďalej rozširujú aj na iné oblasti, v ktorých chcú nájsť svoj úspech.

„Svoj úspech kouča vidím vtedy, keď moji klienti vedia nachádzať svoje riešenia samostatne, bez ďalšieho môjho sprevádzania.

  

Kristína Poláková, členka SAKO a ICF

Počas svojej manažérskej a dlhoročnej trénerskej praxe som si uvedomila, že ľudia potrebujú o dôležitých veci nielen premýšľať, ale aj hovoriť. Až potom nájdu silu na rozhodnutia a zmeny. Nie každý má odvahu hovoriť sám so sebou.
Hľadala som nové možnosti, ako byť ľuďom podporou pri hľadaní  riešení.  Po kontaktoch s literatúrou od Johna Whitmora som vedela, že toto je cesta, ktorou môžem ísť.
Moje technické vzdelanie , manažérska prax a rodičovské skúsenosti  som si doplnila poznatkami a zážitkami  z intenzívnych rozvojových programov. Od roku 2009 využívam metodiku koučingu zameraného na riešenia.
Spolupracujem s firmami v oblasti výroby, obchodu a služieb.

Pracujem s  – manažérmi a manažérkami, majiteľmi firiem, mladými ľuďmi .... – aby si našli svoju cestu.

 

Jitka Račická, členka SAKO

 Vyštudovala všeobecné lekárstvo na UK. Pracovala na I. internej klinike Dérerovej nemocnice. Postupne sa kariéra posúvala k duševným problémom ľudskej existencie. Venovala sa v krízovom centre ľuďom závislým na rôznych návykových látkach, ku ktorým ich vo väčšine prípadov viedli životné križovatky, stres, či nuda, alebo vnútorný osobnostný rozpor. Postupne si založila vlastné podnikanie. Bratislavské wellnes centrum TRIFAM club a manažovala   10 rokov hotel vo Vysokých Tatrách. V oboch zariadeniach pokračovala vo vzdelávacej a koučovskej činnosti. Ako podnikateľka vedie vlastné koučingové programy   pre jednotlivcov, alebo skupiny. Vystupuje v médiách, publikuje články. Orientuje sa na tému žena, matka, manažérka, podnikateľka. Cieľová skupina sú predovšetkým ženy, prechádzajúce obdobím stredného veku, možné krízové situácie spojené s týmto obdobím, prípadne nový začiatok v osobnom, či profesijnom živote.

6 rokov koučovala redaktorov najprv Slovenského rozhlasu a neskôr RTVS. Zároveň dlhoročná trénerka interpretačných a komunikačných zručností, vystupovanie.

 

Eva Timková, členka ICF a SAKO

Začínala som ako inžinierka vo výrobe čalúneného nábytku a ohýbaných stoličiek. Moje prvé skúsenosti s riadením ľudí a procesov ma presvedčili o tom, ako málo viem o práci s ľuďmi. Odvtedy mi pribudli vedomosti a skúsenosti z rôznych oblastí. Po pôsobení vo výrobe som učila na strednej škole o výrobe nábytku. V roku 1994 som prešla do sféry súkromného podnikania a biznisu. Spoluzakladala a riadila som investičné fondy, pôsobila v Hospodárskych novinách, založila a viedla personálnu agentúru Personel Efekt, poradenskú spoločnosť v oblasti koučovania HQ Team a neziskovú organizáciu v oblasti vzdelávania HR Developlment. Počas mojej cesty ma od roku 2003 sprevádza koučovanie a od roku 2009 aj trénovanie koučovania. Konečne som našla spôsob, ako cielene napomáhať sebe i druhým v riadení ľudí, práce a vedome aj smerovania svojich životov. Momentálne najviac spolupracujem s tímami alebo jednotlivcami na stanovovaní ich strategických cieľov, cez posilňovanie kľúčových kompetencií, krokov a zaangažovanosti pre ich splnenie. Mojou srdcovou záležitosťou je pomoc ľuďom, ktorí sa odhodlávajú k zmene vo svojom pracovnom alebo osobnom živote. Sama som prešla rôznymi úskaliami a myslím si, že sa niekedy potrebujeme uistiť, že vieme ako to chceme mať a že sa nám tú zmenu oplatí urobiť.  

„Počas môjho profesionálneho života sa najviac venujem a spolupracujem pri rozvoji ľudí a procesov.Myslím si, že ak vieme, kde a kvôli čomu chceme niekam, tak už aj samotná cesta stojí za to.“

 

Rebeka Trepáčová, členka SAKO

Absolvovala:                           

Erickson Coaching International - Medzinárodný program koučovania certifikovaný ročný výcvik ICF - The Art and Science of Coaching (TASC) Koučing – vedia i umenie – modul I. – IV.“, Koučing Centrum a Ericsson College Vancouver, akreditovaný u ICF – Medzinárodnej federácie koučov, v rozsahu 128 hodín, termín ukončenia: december 2010

Tréning koučov / princípy poradenskej činnosti a koučingu, individuálny koučing, skupinový koučing (ARK Consulting, s.r.o., 2007, v rozsahu 56 hodín) - Osvedčenie o získaní vzdelania s celoštátnou platnosťou

Výcvik v oblasti komunikácie medzi jednotlivcami i v skupine alebo tíme „Povedz to priamo“, vedený Paulou Englander, Golden, USA (akreditovaný MP a sociálnych vecí SR) - metódy aktívneho sociálneho učenia a ich aplikácia

Tréningy komunikácie a práce s tímami – Open Society Fund

Interný rozvojový metodický tréning lektorov FBE Bratislava, FBE Praha

Dlhodobý výcvik v modeli Virginie Satirovej – vedený prof. Walterom F. Zahndom (MS Consultant, Univerzita Chicago, USA), s následnými supervíziami

Trojročný supervízny program vedenia a rozvoja ľudských zdrojov - The Virginia Satir Network (vedený prof. Dr. Johnom Banmen, R. Psych)

Dvojročný supervízny program vedenia v oblasti krízových situácií –

vedený Ms.Kathlyn Banmen, Kanada

Tréning prevencie v rizikových situáciách – vedený Stevenom Jangom, USA

Pracujem s – ľuďmi v rôznych roliach a verím, že majú všetky zdroje, aby dosiahli to čo chcú, zmena je vždy možná...

 

Orsolya Véghová, členka SAKO

Pri svojej práci čerpá zo svojich vlastných manažérskych skúseností v nadnárodnom podniku, ako aj z podnikateľských skúseností v oblasti outsourcingu IT služieb a investícií do nehnuteľností. Vzhľadom na pôvodné ekonomické vzdelanie a špecializáciu na všetky aspekty firemných financií, je pre jej pohľad typická pragmatickosť a praktickosť. Verí na silu vyrovnanej partnerskej komunikácie v riadení ľudí, v obchodných vzťahoch a aj v súkromí. Sprevádza klientov na ceste od definovania cieľov rozvoja, cez pohľad do zrkadla až po skúšanie nových vzorov správania a ich zautomatizovanie. Jej životným poslaním je byť vzorom pre svojich troch synov.  

Ste unavený z toho, čo všetko „musíte ešte stihnúť“ v práci a doma?

 

 

– Príďte si upratať svoje myšlienky!                          

 

 

Copyright © 2022 icf.sk - Created by nic.sk