5.októbra sa v Bratislave zišla veľká časť slovenskej profesionálnej komunity koučov, ale aj vzácni hostia zo zahraničia. Na slávnostnej konferencii Reimagine the future sme sa poďakovali zakladateľkám a zakladateľom, ktorí pred 15 rokmi urobili prvé kroky na úspešnej ceste koučingu na slovenský trh, Zlatici Stubbs, Kláre Giertlovej a Mariánovi Fabiánovi.

ICF konferencia 05102022 martina mlcuchova 133 zmensena

foto: Martina Mlcuchova | mmmlivephoto

Medzi hosťami boli mnohí naši členovia a viacerí zakladatelia slovenských medzinárodne akreditovaných škôl, na ktorých dnes stojí úspech a svetová úroveň slovenského koučingu.

ICF konferencia 05102022 martina mlcuchova 1 zmensena

foto: Martina Mlcuchova | mmmlivephoto

Súčasná prezidentka ICF SK Svetlana Poláková privítala takmer všetkých doterajších prezidentov ICF SK, ale aj prezidentku českej pobočky ICF Markétu Adamíkovú, prezidentku rakúskej ICF Judith L. Girschik, členku predstavenstva ICF Global Allu Kazajevu a tiež Borisa Dobiša, ktorý je nielen bývalým prezidentom a súčasným členom Boardu ICF na Slovensku, ale už druhý rok aj riaditeľom ICF Global pre certifikáciu a štandardy.

Cez videohovor nás pozdravila CEO ICF Global Magdalena Nowicka Mook a členka predstavenstva ICF Global Catherine Tanneau.

ICF konferencia 05102022 martina mlcuchova 14 zmensena

foto: Martina Mlcuchova | mmmlivephoto

Celý deň sprevádzali vynikajúco vystavané, vysoko odborné, živé a autentické moderované debaty odborníkov, ktoré pripravili a viedli Zuzana Jojić, Erika Falťanová a Tomáš Pešek.

Vypočuli sme si skúsenosti manažérov a lídrov, ktorí už roky úspešne implementujú koučing vo svojej práci.

ICF konferencia 05102022 martina mlcuchova 53 zmensena

foto: Martina Mlcuchova | mmmlivephoto

Živá debata vznikla pri paneli odborníkov z oblasti HR, ktorí sú často rozhodujúcimi článkami v procese zavádzania koučovacej kultúry v organizáciách. Hovorili sme o tom, ako sa meria úspešnosť koučingu, ako sa buduje dôvera medzi koučom a koučovaným a kde sa v organizáciách priamo prejavuje pozitívny vplyv koučingu.

Veľkou témou bolo využitie profesionálneho koučingu na zlepšenie spoločnosti. Odborníci z praxe hovorili o dlhodobom úspešnom využití koučingu v športe, vzdelávaní, zdravotníctve, aj práci s mládežou a o obrovských možnostiach, ktoré vidia vo využití koučovacieho prístupu vo týchto oblastiach.

ICF konferencia 05102022 martina mlcuchova 129 zmensena

foto: Martina Mlcuchova | mmmlivephoto

Zo srdca ďakujeme všetkým, ktorí sa konferencie zúčastnili a prispeli k skvelej nálade, zdieľaniu a priateľskej atmosfére osláv 15 rokov profesionálneho koučingu na Slovensku. Bez Vás by sme to nedokázali.

Copyright © 2023 icf.sk - Created by nic.sk