5.októbra sa v Bratislave zišla veľká časť slovenskej profesionálnej komunity koučov, ale aj vzácni hostia zo zahraničia. Na slávnostnej konferencii Reimagine the future sme sa poďakovali zakladateľkám a zakladateľom, ktorí pred 15 rokmi urobili prvé kroky na úspešnej ceste koučingu na slovenský trh, Zlatici Stubbs, Kláre Giertlovej a Mariánovi Fabiánovi.

46 spíkrov, 6 stage-ov, 38 rozmanitých tém a k tomu podpora znevýhodnených detí. Learning & Development Summit 2020 spája nadšencov vzdelávania a rozvoja dospelých, aby mohli vytvoriť jedinečné trhovisko plné vedomostí a inšpirujúcich osobností.

Veľmi nás teší, že uznávaná britská koučka Kim Morgan, MCC, ktorej novembrová konferencia pre 200 ľudí v Londýne bola vypredaná za 2 týždne, prijala naše pozvanie uskutočniť workshop aj na Slovensku.

Firmy s koučingovou firemnou kultúrou lepšie reagujú na zmeny na trhoch a rýchlosť a množstvo podnetov v dnešnej dobe v biznise. Preto je koučingový spôsob riadenia dnes taký účinný. Koučovací prístup môžu využívať nielen kouči, ale aj manažéri pri riadení ľudí a pri budovaní koučingovo orientovanej firemnej kultúry. Slovenskí kouči, združení v ICF Slovak Chapter (Medzinárodná federácia koučov) prinášajú pohľad na využitie sily koučingu priamo vo firmách. Koučingová kultúra vo firme prináša spôsoby práce, ktoré lepšie reagujú na súčasnú premenlivosť na trhoch. TREND Seminár 13. novembra prináša konkrétne skúsenosti rôzneho využitia koučingu priamo vo firme, vyhodnotenia prínosu, implementácie koučingovej kultúry prostredníctvom profesionálnych koučov a manažérov, ktorí využívajú koučovací prístup pri riadení svojich ľudí.

Viac sa dočítate tu:

http://konferencie.etrend.sk/seminare/preco-je-koucingovy-sposob-riadenia-vo-firme-dnes-tak-ucinny.html

 Partneri TREND Seminára:

icf

 

 vw

ampor

 

 

Copyright © 2023 icf.sk - Created by nic.sk