Kalendár udalostí

LIFE KOUČING KURZ (začiatok)
streda 10 máj 2023
od Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

LIFE KOUČING KURZ

Medzinárodné certifikované označenie:Life coaching – transformational conversations changing lives. (Životný koučing – transformačné rozhovory meniace životy)

CE Level1 ColorCE Level2 ColorTento kurz bol akreditovaný medzinárodnou federáciou koučovania (ICF) kouča na 1. aj 2. leveli ako základný kurz k získaniu medzinárodnej certifikácie kouča. Kurz má 76 hodín špecificky koučovacieho vzdelávania akreditovaného ICF.

Výcvik je určený pre ľudí, ktorí sa chcú naučiť koučovať predovšetkým životné témy, a súčasne chcú pracovať na sebe, na vlastnom sebarozvoji a sebapoznávaní. Je vedený interaktívnym spôsobom, plný diskusií, zdieľania, zážitkových cvičení a vnútornej práce.

Výcvik vedú: Zuzana Karpinská, PCC a Denisa Kmecová, PCC

Lektorky sú autorky knihy Koučovanie podľa pyramídy – zrozumiteľný návod ako viesť transformačný rozhovor v biznise aj osobnom živote. Sú ICF registrované mentorky koučovania.

 Biznis Coaching College 1200x628 11

 

Rozsah:                   5 × 2 dni
Cena:                      2360 € + 20 % DPH (2 832 € vrátane DPH) / osoba (10 tréningových dní)
Miesto konania:     Školiace centrum Business Coaching College
                                Karloveské rameno 3498/6, 841 04 Bratislava

 

TERMÍNY:

1. Modul:  10.05.2023 — 11.05.2023 | modul: Sformulovanie klientovho zámeru a cieľa

Najskôr sa zameriame na to, ako klientovi pomôcť zadefinovať vlastné predstavy o smerovaní jeho života, ktoré by bolo pre neho dobré: Aby si klient odpovedal na otázky: Kde som v súčasnosti, ako sa mám, čo chcem mať inak? Preskúmanie prítomnosti a vlastných možností otvára cestu k nachádzaniu riešení.

2. Modul: 14.06.2023 — 15.06.2023 | modul: Objavovanie hodnôt a osobnej sily klienta

Tento modul je zameraný na koučovacie nástroje pomáhajúce klientovi objavovať a definovať vlastné hodnoty, odlišovať skutočné hodnoty od presvedčení a na prácu s limitujúcimi presvedčeniami. Špecifickú pozornosť budeme venovať všímaniu si zdrojov klientovej osobnej sily a sebavedomia.

3. Modul: 06.09.2023 — 07.09.2023 | modul: Práca s vnútornými a vonkajšími prekážkami klienta

Keď sme s klientom objavili, čo skutočne chce mať vo svojom živote prítomné, a ktoré svoje hodnoty bude týmto ctiť, je čas pozrieť sa na techniky pomáhajúce mu identifikovať a prekonávať prekážky, s ktorými sa môže stretnúť. Zameriame sa na koučovacie nástroje na zvýšenie sebauvedomenia, prácu so skrytými lojalitami a vnútornými bariérami.

4. Modul: 04.10.2023 — 05.10.2023 | modul: Práca s konfliktmi a osobnou mocou klienta

Konflikty sprevádzajú naše životy a patria k problémom, ktoré naši klienti do koučovania často prinášajú. Tento modul pripravuje kouča na to ako pomôcť klientovi pripravovať sa na náročné konverzácie, vrátane hrania rolí. Pozrieme sa, ako sa naše sebavnímanie vlastnej moci líši od toho, ako ju vnímajú ostatní a čo z toho vyplýva.

5. Modul: 29.11.2023 — 30.11.2023 | modul: Bilančné rozhovory s klientom

V tomto moduli sa sústredíme na bilanciu vlastného progresu počas výcviku a na to, ako bilancovať klientov progres a viesť bilančné koučovacie rozhovory. Pozrieme sa tiež na to, ako v koučovaní dávať spätnú väzbu a čo je priama komunikácia.

 

Viac info o Business Coaching College

Popis výcviku

 

Copyright © 2023 icf.sk - Created by nic.sk