Kalendár udalostí

Systemický koučing výcvik – 36 ACSTH alebo 36 CCE bodov pre pokročilých koučov (začiatok)
Od streda 08 marec 2023
Do štvrtok 09 marec 2023
od Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

 Systemický koučing výcvik - CCE pre pokročilých koučov

Systemický koučing. Mapovanie vzťahov a skrytých lojalít v systémoch týkajúcich sa klienta.

 Continuing Coaching Education ICF

Medzinárodné certifikované označenie: Approved Program: Systemic coaching. Mapping relationships and hidden loyalties in systems relevant to client’s issue.

acsth logo

Výcvik je určený pre koučov, ktorí už majú základný výcvik v koučovaní v rozsahu aspoň 60 hodín.
Je vedený interaktívnym spôsobom a je zameraný na prax.
Nevysvetľuje základy, predpokladá, že účastník už vie viesť koučovací rozhovor podľa ICF kompetencií.

Modul vedú: Zuzana Karpinská, PCC a Denisa Kmecová, PCC

Lektorky sú autorky knihy Koučovanie podľa pyramídy – zrozumiteľný návod ako viesť transformačný rozhovor v biznise aj osobnom živote. Sú ICF registrované mentorky koučovania.

Biznis Coaching College 1200x628 11

 

Rozsah:                    3 x 2 dni počas 4 mesiacov
CCEUs:                      27 CCE kreditov alebo 27 ACSTH kreditov
Cena:                        1 760 € + DPH 20 % (2 112 € s DPH) / osoba (6 dní)
Miesto konania:    Školiace centrum Business Coaching College
                                   Karloveské rameno 3498/6, 841 04 Bratislava

 

SYSTEMICKÝ PRÍSTUP – ČO TO JE?

Systemická teória je pomerne nový prístup. Venuje sa vnímaniu ľudí ako súčastí systémov, v ktorých operujú (pracovný tím, rodina, firma, krajina), a ktoré im istým spôsobom vymedzujú miesto v systéme. Možnosti a obmedzenia, ktoré človek na svojom mieste v systéme má, sú často neuvedomené, ale riadia to, čo sa deje v živote človeka a voľby, ktoré robí. Cieľom systemickej práce je pomôcť človeku vidieť realitu jeho situácie. Zmeniť uhol jeho pohľadu od uzavretia v situácii k nadhľadu nad situáciou. Keď bez ilúzií vidí mapu svojej situácie, môže vedome konať a prijať zodpovednosť za svoje rozhodnutia.

KEDY JE UŽITOČNÝ SYSTEMICKÝ PRÍSTUP?

V koučovaní má význam použiť systemické mapovanie predovšetkým vtedy, keď sa v správaní klienta objavujú opakujúce sa vzorce, ktoré mu neprospievajú a on hovorí: „Nechcem to tak robiť, ale aj tak to vždy urobím“. Alebo má jasný cieľ, aj vie ako ho dosiahnuť, ale nejde za ním, nekoná. A tiež v mnohých iných situáciách, ako je napríklad strategické mapovanie alternatív alebo vyjasnenie systému vzťahov. Treba mať tiež na mysli, že nie každý klientov problém je systemický a iné druhy koučovacích intervencií sú vhodnejšie.

 

Výcvik pozostáva z 3 modulov:

1. 08.03.2023 — 09.03.2023 | modul: Mapovanie systémov vzťahov v koučovaní

2. 19.06.2023 — 20.06.2023 | modul: Práca so skrytými lojalitami

3. 03.07.2023 — 04.07.2023 | modul: Práca so vzorcami a systemická práca v organizáciách

 

Viac informácií o výcviku a jednotlivých moduloch

Viac informácií o Business Coaching College

 

Copyright © 2023 icf.sk - Created by nic.sk