Súhlas so spracovaním osobných údajov
na zasielanie newslettera od ICF – Slovenská pobočka

 

Odoslaním prihlášky do zoznamu ICF – Slovenská pobočka udeľujem súhlas so spracovaním svojich osobných údajov za účelom zasielania newslettera od ICF – Slovenská pobočka, najdlhšie na 10 rokov občianskemu združeniu:

ICF – Slovenská pobočka

so sídlom Keltská 1/A, 851 10 Bratislava,

IČO: 42024927,

registrovanej MV SR č. VVS/1 – 900/90-30560,

v mene ktorého koná Ing. Erika Falťanová, Prezidentka ICF – Slovenská pobočka.

Beriem na vedomie, že mám právo požadovať potvrdenie, či sú moje osobné údaje spracúvané a právo získať bližšie informácie o ich spracúvaní, právo na prístup k spracovaným údajom, ako aj právo na opravu spracúvaných údajov, v stanovených prípadoch tiež právo na prenositeľnosť, blokovanie, výmaz a právo namietať proti spracúvaniu údajov, ako aj právo podať sťažnosť na Úrad na ochranu osobných údajov a iné práva vyplývajúce z Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov.

Beriem na vedomie, že mám právo tento súhlas kedykoľvek odvolať, a to doručením žiadosti elektronicky na mailovú adresu Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript., písomne na adresu prevádzkovateľa: Keltská 1/A, 851 10 Bratislava a ústne u prevádzkovateľa.

Čestne prehlasujem, že všetky mnou písomne a ústne poskytnuté informácie a údaje sú presné, pravdivé a úplné a súhlasím s ich použitím pre hore uvedený účel.

 

Informácie o spracúvaní a ochrane osobných údajov občianskym združením ICF – Slovenská pobočka

Zásady spracúvania osobných údajov v ICF – Slovenská pobočka

Copyright © 2021 icf.sk - Created by nic.sk