Koučovanie je pomerne nová profesia nielen na Slovensku, ale aj celosvetovo. Veľkou výhodou je však, že už od začiatku sa začali stanovovať kritériá pre prácu profesionálnych koučov a tak dnes máme jasný systém pre klientov ale aj pre samotných koučov ako v našej profesii odborne rásť.

 Článok uverejnený v roku 2017.

Koučovanie je pomerne nová profesia nielen na Slovensku, ale aj celosvetovo. Veľkou výhodou je však, že už od začiatku sa začali stanovovať kritériá pre prácu profesionálnych koučov a tak dnes máme jasný systém pre klientov ale aj pre samotných koučov ako v našej profesii odborne rásť.

Koučovacie rozhovory prebiehajú individuálne a mnohokrát idú veľmi hlboko. Kouč môže byť a aj mal by byť v živote človeka výrazným katalizátorom zmien. Pre klienta je preto dôležité vedieť si vybrať akou metódou by chcel byť koučovaný a kto bude jeho partnerom.

Na Slovensku sa dalo po prvý krát stretnúť s koučingom v roku 1997. Trvalo však ešte niekoľko rokov, kým sa dostal do dnešného významu a využitia. Medzníkom v jeho profesionalizácii bol rok 2005, keď na I. Konferencii o koučovaní jej účastníci iniciovali vznik Slovenskej asociácie koučov, v skratke „SAKO“. Stalo sa tak v roku 2006 , kedy „SAKO“ vznikla ako nezávislá nezisková organizácia. Združuje jednotlivcov (koučov) a organizácie. V obidvoch prípadoch ide o profesionálny záujem a prax v koučingu.

Zakladajúcimi členmi „SAKO“ sú medzinárodne certifikovaní kouči. Svojim rozhodnutím tak dali základy rovnocennej a partnerskej spolupráce Slovenskej asociácie koučov s  Medzinárodnou federáciou koučov: International Coach Federation, v skratke „ICF“. Medzinárodné formulované štandardy sú aj štandardami „SAKO“. Od roku 2010 sa povolanie „kouč“ oficiálne zaradilo aj medzi činnosti podnikania v živnostenskom registri.

Slovenský model certifikácie koučov

Spomínané štandardy ICF sú v praxi realizované cez 11 kompetencií, ktoré profesionálny kouč vo svojej práci používa. Z nich vychádza aj slovenský Certifikačný proces koučov a Akreditačný proces vzdelávacích kurzov na Slovensku. Cieľom certifikačného procesu SAKO je posilniť kvalitu povolania koučov. Certifikačný systém SAKO je prispôsobený slovenskému prostrediu a je podobný medzinárodným a iným národným štandardom. Kouč, ktorý získal status Certifikovaný kouč SAKO, dosahuje svojou úrovňou koučovacích kompetencií porovnateľnú úroveň s koučom certifikovaným ICF ako Associated Certified Coach (ACC).

Tento stupeň potvrdzuje, že kouč preukázal požadované zručnosti a odborné vzdelanie v oblasti koučingu a SAKO mu udeľuje profesionálnu garanciu pre výkon koučingu v praxi.

Znamená to, že v skúške preukázal, že:

 • súhlasí a zaväzuje sa dodržiavať Etický kódex SAKO,

 • disponuje 11 koučovacími kompetenciami na úrovni ekvivalentnej stupňu ACC podľa ICF,

 • absolvoval minimálne 60 hodín vzdelania v oblasti koučovania,

 • má požadovanú prax v koučovaní preukázanú stanoveným počtom odkoučovaných hodín (100 hodín),

 • absolvoval „mentorovaný koučing“ pod dohľadom vybraného kouča,

 • poskytol 2 odporúčacie listy od skúsených koučov, ktorí potvrdia potrebnú úroveň kompetencií kouča a jeho spôsobilosť v koučovaní.

Certifikát je platný 3 roky, počas ktorých je kouč uvedený v adresári koučov ako certifikovaný kouč SAKO a na certifikáte má presne uvedenú platnosť certifikátu. Pre obnovu certifikácie je potrebné vykonať od vydania certifikátu ďalších minimálne 60 hodín koučovania a absolvovať 30 hodín vzdelávania v oblasti koučovania. Po doložení dokumentácie o uvedených aktivitách získa kouč predĺženie certifikátu bez ďalšej skúšky.

Medzinárodný model certifikácie koučov

Celosvetovo platnú certifikáciu udeľuje koučom ICF. ICF je najväčšia svetová organizácia profesionálnych koučov, ktorí koučujú v oblasti profesného i osobného života a ktorí sa hlásia ku koučingu tak, ako ho ICF definuje. Združuje viac ako 18.000 koučov viac ako 100 krajinách celého sveta. Funguje od roku 1995.

Jasne vymedzuje prístup, správanie a konanie, aké jej členovia - profesionálni kouči pod pojmom koučing a koučovanie ponúkajú. Definuje, ako sa koučovia združení v ICF správajú a pristupujú k svojim klientom, aký etický kódex dodržiavajú a aké hlavné kompetencie majú mať.

Definuje vysoké profesné štandardy pre koučov, zaisťuje nezávislú certifikáciu pre koučov a tréningové školy a podporuje vytváranie globálnej siete certifikovaných profesionálnych koučov.

Hlavné poslanie Medzinárodnej federácie koučov je rozvíjať umenie, teóriu a prax profesionálneho koučingu.

Medzinárodná federácia koučov definuje koučing ako partnerstvo s klientom v procese, ktorý kreatívne podnecuje myšlienky a inšpiruje ich k maximalizácii osobného a profesionálneho potenciálu

Akreditačný systém ICF

ICF ponúka tri rôzne akreditačné úrovne, ktoré sa rozlišujú podľa získaných tréningov a skúseností.

  • Master Certified Coach (MCC)®

  • Professional Certified Coach (PCC)®

  • Associate Certified Coach (ACC)®

Medzinárodne uznávané tituly profesionálnych koučov ACC®, PCC® a MCC® je možné získať len priamo v  ICF.

Minimálne požiadavky pre certifikačnú úroveň

Akreditovaný tréning Odkoučované

Master Certified Coach (MCC)® 200 hodín 2500 hodín

Professional Certified Coach (PCC)® 125 hodín 750 hodín

Associate Certified Coach (ACC)® 60 hodín 100 hodín

Dôvody a ciele ICF certifikácie sú:

 • Definovať a zabezpečiť minimálne štandardy pre certifikovaných 
  profesionálnych koučov a akreditované školy, poskytujúce tréningy 
  v oblasti koučingu. 

 • Zabezpečiť klientom požadovanú minimálnu alebo vyššiu úroveň kvality 
  jednotlivých koučov a tréningových škôl. 

 • Skvalitňovať profesionálny koučing a posunúť ho na samostatnú
   a jasne definovanú profesiu.

 • Systém ICF certifikácíí a akreditácíí zaisťuje PCC , viac ako 10 koučov s titulom ACC. Systém certifikácie sa osvedčil a čoraz viac firiem pri výbere koučov prihliada na napĺňanie štandardov kvality definovaných SAKO, či ICF.

Dagmar Kéryová, medzinárodne certifikovaný Co-Active kouč, viceprezidentka ICF Slovak Chapter, www.icf.sk

Ing. Eva Timková, členka ICF , SAKO a členka Certifikačnej komisie SAKO, www.sako.sk

Copyright © 2022 icf.sk - Created by nic.sk