Valné zhromaždenie ICF SK sme príjemne spojili s voľbami novej prezidentky a staronového Boardu, ale aj so skvelým workshopom o tímových kompetenciách s Halkou Baláčkovou, PCC. Ďakujeme Halke za zdieľanie skúseností a inšpiratívne rozhovory o tímovom koučovaní.

Novou prezidentkou ICF na Slovensku sa stala dlhoročná členka Boardu Svetlana Poláková, PCC. Prajeme jej úspešné pôsobenie v tejto pozícii. Za členov Boardu boli znova zvolení Zuzana Jojić, Tomáš Pešek, Boris Dobiš, Erika Falťanová a doterajšia prezidentka Zora Inka Grohoľová.

V tomto roku sa tešíme na mnohé pravidelné spoločné podujatia, ale čaká nás aj významná udalosť: oslava 15.výročia ICF na Slovensku.

Ďakujeme všetkým členom ICF SK, ktorí si vo svojom náročnom programe vyhradili čas na virtuálne stretnutie. Ďakujeme Ľudo Karpinský za hladký priebeh online volebného procesu.

Screenshot 2022 02 14 at 131416

Screenshot 2022 02 14 at 144252

Screenshot 2022 02 14 at 154511

Screenshot 2022 02 14 at 164914

 

Copyright © 2023 icf.sk - Created by nic.sk