Milí kolegovia,

Veľmi pekne Vám ďakujeme za Váš čas, ktorý ste venovali  dotazníku, ktorý sme Vám poslali v rámci prvého interného prieskumu ICF Slovak Charter Chapter. Jeho cieľom bolo, aby sme na základe zozbieraných dát prispeli k ďalšiemu zvyšovaniu profesionality našej komunity, zlepšeniu práce nášho OZ a aj k ľahšej orientácii začínajúcich koučov.

Dotazník, ktorý vyplnilo 54 koučov,  bol anonymný a obsahoval 9 otázok.

Zaujímavé, ale nie prekvapujúce je zistenie, že až 81% respondentov pracuje ako externý kouč. Čo sa týka percenta príjmu, len dvaja z 54 respondentov odpovedali, že ich príjem len z koučovania tvorí 90%. Šiesti respondenti odpovedali, že ich príjem z koučovania je 0, teda z koučovania nemajú žiaden príjem. Môžu to byť však interní kouči alebo manažéri, ktorí majú koučing vo svojej pracovnej náplni, alebo ho pri práci používajú.

Najväčšie zastúpenie v našej  profesii majú koučovia, ktorých pôvodné povolanie je manažér v rôznych pozíciách (24). Vzdelanie kouča získalo najviac respondentov ( 66% ) na Slovensku.

Najviac koučov má individuálnych súkromných klientov, najviac sa koučuje v sektore služieb a najmenej v sektore samospráv.

Cenové relácie sú veľmi rozdielne a úzko súvisia so sektorom, v ktorom sa koučing poskytuje.

Ešte raz Vám ďakujeme za Váš čas a ochotu prispieť k získaniu dôležitých informácií v našej profesii.

Copyright © 2023 icf.sk - Created by nic.sk