Hlavnou myšlienkou ankety Learning & Development Awards je podporiť a zviditeľniť komunitu lektorov, koučov a spoločností na Slovensku, ktorí svojou prácou prispievajú k rozvoju jednotlivcov, tímov a organizácií. 

Odbornými partnermi pre tretí ročník je okrem ALKP – asociácia lektorov a kariérnych poradcov ICF  - International Coaching Federation a SAKO – Slovenská asociácia koučov. 

Komisia je rozšírená o minuloročných víťazov a nových členov, aby sa podporila objektivita. V treťom ročníku sa pokračuje v troch  kategóriách Lektor Roka a Kouč Roka v biznise tak aj Vzdelávací program roka v oblasti soft skills.

Spája sa tak odborná aj laická verejnosť pomocou ľudí, ktorí sa rozhodli rozvíjať vedomosti a zručnosti iných alebo pomáhajú zefektívniť ich prácu, zlepšiť schopnosti, dostať na povrch silné stránky osobnosti a odstrániť bariéry, ktoré stoja rozvoju v ceste. Je dôležité oceniť ich pozitívnu prácu a vyjadriť im vďaku za to, že pomáhajú jednotlivcom aj firmám na ceste k rozvoju. Zámerom bolo vytvoriť tradíciu tohto ocenenia čo sa už druhým ročníkom asi darí, a rozšíriť tým povedomie o prínose lektorov, koučov a celej tejto komunity pre biznis prostredie, rozvoj a vzdelávanie dospelých. 

Prihlášky a nominácie do všetkých kategórií sa zbierajú do 3. Novembra 2019. Do tohto termínu sa môžete prihlásiť alebo niekoho nominovať.

Viac informácií o projekte sa priebežne dočítate na www.ldawards.sk

Copyright © 2022 icf.sk - Created by nic.sk