V roku 2017 sa uskutočnil prieskum v oblasti koučingu a mentoringu v Európe, o ktorom sme vás už informovali, a na jeho základe vznikol nový report Koučing na Slovensku 2018, ktorého výsledky sú výsledky zamerané viac na Slovensko - porovnávajú situáciu Slovenska, Veľkej Británie a Európy a sú preložené do slovenčiny.

Výskum bol podporovaný hlavnými európskymi koučovskými a manažérskymi organizáciami, vrátane EMCC, ICF, Association of Coaching a viac ako 100 národnými koučovskými a manažérskymi organizáciami. Na Slovensku bol podporovaný organizáciami Slovenská pobočka ICF, SAKo, ALKP, HRComm a Slovenská komora psychológov.

Naša veľká vďaka za tento report a jeho preklad do slovenčiny patrí opäť Zlatici Márii Stubbs, ktorá bola jedným z výskumníkov tohto prieskumu.

Správu v slovenčine si môžete stiahnuť kliknutím na obálku:

koucing na slovensku 2018 2

Copyright © 2019 icf.sk - Created by nic.sk