Počas 12 týždňov v marci až máji 2017 sa uskutočnil prieskum v oblasti koučingu a mentoringu v 50 krajinách Európy pod vedením Dr. Jonathana Passmorea a Dr. Hazel Brown. Súčasťou tímu výskumníkov bola aj zakladajúca členka občianskeho združenia ICF - slovenská pobočka Zlatica Mária Stubbs.

Správu v angličtine, ktorá poskytuje prehľad hlavných zistení tohto výskumného projektu, do ktorého bolo zahrnutých 2 791 účastníkov, si môžete pozrieť nižšie:

The State of Play in European Coaching and Mentoring

Copyright © 2019 icf.sk - Created by nic.sk