Dátum a čas konania: piatok 9.12.2016 od 9:00 hod. do 13:00 hod. (4 hodiny)
Miesto konania: Life Up - "Miesto pre Váš rozvoj", Sabinovská 6, Bratislava

Ako kouči sa stretávame s rôznymi typmi psychodiagnostík. Niekedy s nimi prichádzajú klienti do koučingu, niekedy ich sami potrebujeme využiť pri špecifických situáciách, alebo diskutujeme so zadávateľom o projektoch a potrebuje aspoň základnú teoretickú znalosť o možnostiach ako sa dívať na osobnosť človeka. Workshop poskytne základný prehľad a nové možnosti skvalitnenia práce s klientmi pre koučov, ale aj pre záujemcov o koučing z radov klientov, ktorí nemajú psychologické vzdelanie.

Obsah workshopu:

1. BLOK (3 hodiny s prestávkami):

  • história psychodiagnostiky (pár slovami, účel vzniku psychodiagnostiky),
  • typy psychodiagnostiky (osobnostné, inteligenčné a motivačné, budeme sa zameriavať viac na osobnostné a motivačné, ktoré sú v práci koučov najviac využiteľné),
  • východiská/ koncepty - pri osobnostných dotazníkoch vysvetlenie Big Five a Jungovu typológiu a pri motivačných diagnostikách RIASEC,
  • aké sú kritériá pre kvalitu testov,
  • etika pri používaní testov.

2. BLOK (1 hodina formou diskusie):

  • využitie diagnostiky v v individuálnom a tímovom koučingu (prípadne v iných oblastiach, podľa potrieb účastníkov) – zdieľanie skúseností zúčastnených koučov.

Garanti programu za ICF Slovak Chapter: Ľubica Takáčová, Dagmar Kéryová
Tréner: Mgr. Anette Vančová

Cieľová skupina: koučovia, tréneri a ľudia pracujúci v oblasti osobného rozvoja

Program je kreditovaný CCEU bodmi.

Cena workshopu:

- 50 € bez DPH pre členov slovenskej pobočky ICF
- 60 € bez DPH pre členov SAKO a ICF Slovak Chapter
- 70 € bez DPH pre nečlenov týchto organizácií

Prihláška

Termín na vyplnenie prihlášky: najneskôr 30.11.2016

Copyright © 2019 icf.sk - Created by nic.sk