Tento sprievodca slúži ako zdroj informácií v prípadoch, keď potreby klienta presahujú rámec kompetencií koučov. Pomôže im pri rozlišovaní, kedy a ako odporučiť klientovi pomoc odborníka na duševné zdravie či iný typ pomoci.

Milí priatelia,
Pri príležitosti celosvetového Medzinárodného týždňa koučingu Vám ponúkame aj článok Eriky Falťanovej, uznávanej koučky, členky Boardu a bývalej prezidentky ICF SK. Tento článok vyšiel v britskom magazíne CEO Today pod názvom Coaching Missconceptions Debunked https://www.ceotodaymagazine.com/issues/2022/03/34/

Mylné predstavy o koučingu odhalené: čo je a čo nie je koučing.

Valné zhromaždenie ICF SK sme príjemne spojili s voľbami novej prezidentky a staronového Boardu, ale aj so skvelým workshopom o tímových kompetenciách s Halkou Baláčkovou, PCC. Ďakujeme Halke za zdieľanie skúseností a inšpiratívne rozhovory o tímovom koučovaní.

Novou prezidentkou ICF na Slovensku sa stala dlhoročná členka Boardu Svetlana Poláková, PCC. Prajeme jej úspešné pôsobenie v tejto pozícii. Za členov Boardu boli znova zvolení Zuzana Jojić, Tomáš Pešek, Boris Dobiš, Erika Falťanová a doterajšia prezidentka Zora Inka Grohoľová.

V tomto roku sa tešíme na mnohé pravidelné spoločné podujatia, ale čaká nás aj významná udalosť: oslava 15.výročia ICF na Slovensku.

Ďakujeme všetkým členom ICF SK, ktorí si vo svojom náročnom programe vyhradili čas na virtuálne stretnutie. Ďakujeme Ľudo Karpinský za hladký priebeh online volebného procesu.

Screenshot 2022 02 14 at 131416

Screenshot 2022 02 14 at 144252

Screenshot 2022 02 14 at 154511

Screenshot 2022 02 14 at 164914

 

Svetové ocenenie pre slovenského kouča

 

Prestížna Medzinárodná federácia koučov (ICF- International Coaching Federation) udeľuje mladým koučom do 40 rokov raz ročne ocenenie Young Leader Award. Historicky prvým Slovákom, ktorý získal tento výnimočný titul, je Tomáš Pešek.

ICF, s členskou základňou 50 000 koučov po celom svete, je garantom najvyšších profesionálnych štandardov koučingu  Aj preto sa aj ocenenie Young Leader Award považuje za veľmi prestížne. Získavajú ho kouči za výnimočné projekty v prospech rozvoja spoločnosti, komunít alebo za inovatívne projekty v odbore.

Ocenený Slovák má za sebou viac ako 10 rokov skúseností s prácou kouča, ale aj množstvo nekomerčných projektov,  v ktorých využíva koučovací prístup. Aj tieto aktivity významne ovplyvnili rozhodnutie federácie udeliť prestížne ocenenie práve Tomášovi.

„Veľmi si vážim ocenenie medzinárodnej komunity profesionálnych koučov.  Som  rád, že aj prostredníctvom mojich aktivít môžeme svetu ukázať, ako významne napreduje rozvoj koučingu na Slovensku,“ povedal Tomáš Pešek, držiteľ ocenenia Young Leader Award ICF.

Slovensko získalo toto ocenenie po prvýkrát v 25-ročnej histórií ICF.  Medzinárodnú Federáciu najviac upútal aktívny prístup Tomáša Peška vo vzdelávaní učiteľov a pracovníkov s mládežou, ktorých cieľom rozvoj potenciálu mladých ľudí aj prostredníctvom koučovacieho prístupu. Tomáš je zapojený do množstva vzdelávacích projektov na Slovensku v zahraničí, podieľa sa na rozvoji neformálneho vzdelávania, je spoluautorom metodickej príručky pre prácu s mládežou.

Ďalší špecifický projekt, na ktorom Tomáš spolupracuje ako kouč a inštruktor, je projekt Transition. Zameraný je na dospievajúcich chlapcov a  ich rodiny a je postavený na princípoch zážitkovej pedagogiky, koučingu a prechodového rituálu. Počas tohto česko-slovenského kurzu plného  zážitkov, výziev a sebapoznávania sa z  chlapcov stávajú samostatní a sebavedomí mladí muži.

„Koučing je v svojej podstate proces, ktorý pomôže dosiahnuť stanovené ciele za oveľa kratší čas a uskutočniť zmenu, ktorú vo svojom živote potrebujete.. Prináša zvýšenie sebavedomia, zlepšenie výkonu, maximalizuje potenciál, prináša rovnováhu do života. Je jedno, či sprevádzam svojho klienta, ktorý je vysokopostaveným manažérom medzinárodnej korporácie,  alebo mladého muža na prahu dospelosti. Snahou kouča je vždy pomôcť klientovi, aby naplno využil svoj potenciál. Sila je v každom z nás. Snažíme sa počas koučingu postupovať tak, aby ju klient v sebe objavil a vedel s ňou pracovať.“  povedal Tomáš Pešek, držiteľ ocenenia Young Leader Award ICF.

 

Bratislava, 5.11.2021 – Nominácie do najprestížnejšej ankety vzdelávania na Slovensku sú oficiálne uzavreté. Porota už prvýkrát zasadla. Vyberať bude spomedzi 101 nominovaných, konkrétne zo 46 lektorov, 21 koučov a 34 vzdelávacích programov, ktorých mená sa nachádzali medzi 216 prijatými nomináciami. Za posledné 3 roky je to doposiaľ najvyššie číslo!

Milí kolegovia,

Veľmi pekne Vám ďakujeme za Váš čas, ktorý ste venovali  dotazníku, ktorý sme Vám poslali v rámci prvého interného prieskumu ICF Slovak Charter Chapter. Jeho cieľom bolo, aby sme na základe zozbieraných dát prispeli k ďalšiemu zvyšovaniu profesionality našej komunity, zlepšeniu práce nášho OZ a aj k ľahšej orientácii začínajúcich koučov.

Slzy a emócie môžu vyvolať u začínajúcich koučov nepríjemné pocity. 

 

Dve najčastejšie otázky nových koučov sú: 

„Aký je rozdiel medzi koučingom a terapiou?“ a 

„Kedy mám odporučiť klienta na terapiu?“

Etické témy sú živé nielen u nás, ale aj v zahraničí. Text Kirsten Dierolf, členky predsedníctva ICF Nemecko, vybrala a preložila Zora Inka Grohoľová.

Za normálnych okolností by sme sa v tento deň mohli stretnúť na káve v rôznych mestách Slovenska. Na špeciálnej
káve, kde by si nás, naše ciele do budúcnosti, naše pracovné KPIs, alebo našu nespokojnosť vypočul človek, ktorý sa
profesionálne venuje tomu, aby svojim klientom pomáhal ciele v osobnej i pracovnej rovine.

Tajomstvo úspešného koučingu je chcieť, snívať aj vedieť

Autor: Katarína Dobrovodská, Trend Enjoy

Autor: Trend.sk

V rozhovore sa dočítate:
• V čom môžu pomôcť kouči
• Prečo by si mali ľudia viac veriť
• Čo najviac ohrozuje mladých
• Čoho sa boja starší
• Ako si poradiť s bossingom a mobbingom
• Prečo nekoučovala Borisa Johnsona

Copyright © 2023 icf.sk - Created by nic.sk