Cieľom našej práce v ICF Slovak Chapter je budovať u širokej verejnosti – firemných ale aj individuálnych klientov povedomie o tom ako môže koučovanie prispieť ku kvalite ich osobného alebo pracovného života a čo to koučovanie je v súlade s kľúčovými kompetenciami kouča ICF.

Zároveň pripravujeme podujatia pre koučov na Slovensku, aby sme stále zvyšovali našu odbornú úroveň. Naše podujatia sú kreditované CCE bodmi.

 

ICF je dlhodobo partnerom podujatí PROFIT workshop, kde naši členovia Dagmar Kéryová, Zuzana Mesárošová, Zuzana Karpinská a Rudolf Lukačka pripravujú už od roku 2010 workshopy na zaujímavé témy spojené s podnikaním a osobnostným rozvojom manažérov a lídrov.

 

Okrem toho zabezpečujeme aktualizáciu web stránky, ale novinky zo sveta koučovania nájdete aj na FB, LinkedIn. Cez našu účasť na svetových stretnutiach lídrov ICF prinášame nové trendy a informácie pre slovenských koučov a ich klientov. Vytvárame tiež nové príležitostí pre biznis a budujeme partnerstvá s profesnými organizáciami, médiami a ďalšími subjektami.

 

 

Copyright © 2023 icf.sk - Created by nic.sk