Prezentácie z konferencie.

09.00 - 9.45 Slávnostné otvorenie, príhovor prezidentky ICF Slovenská pobočka Svetlany Polákovej a hostí z ICF Global:

  • Boris Dobiš, Chair Global Board ICF Credential & Standards

09.45 - 10.30 Význam a postavenie koučingu v organizáciách. Predstavenie skúseností odborníkov z oblasti HR a L&D, lídrov a koučov

10.30 – 11.00 Coffee Break

11.00 - 12.30 Úspešné príklady zavedenia a rozvoja koučovacej kultúry v organizáciách. Panelová diskusia so zástupcami organizácií, ktorí dlhodobo úspešne využívajú a rozvíjajú kultúru koučovania vo firmách. Pozvanie prijali zástupcovia firiem Orange, Lidl, GGB, Lenovo, KROS, Martinus, Schaeffler 

12.30 – 14.00 Obed a Networking

14.00 – 14.30 Otvorenie popoludňajšej časti:

Pozdravy hostí - prezidentov ICF z okolitých štátov
15 rokov ICF na Slovensku: história ICF Slovenská pobočka

14.30 – 15.30 Koučovacia kultúra vo firmách. Celosvetové skúsenosti a prípadové štúdie. (Catherine Tanneau, Chair Global Board ICF professional Coaches )

15.30 – 16.00 Coffee Break

16.00 – 17.30 Uplatnenie koučingu v oblasti školstva, vzdelávania, športu, zdravotníctva, práce s mládežou a sociálnej oblasti
Predstavenie skúseností a úspechov, moderovaná diskusia

17.30 – 18.00 Prestávka

18.00 – 22.00 Slávnostná večera a networking.

Copyright © 2023 icf.sk - Created by nic.sk