Priezvisko a meno:

Sámel Peter, Ing.

Akreditácia:
ACC
Preferované oblasti:
Osobné, exekutívne a tímové koučovanie
Koučovacie jazyky:
slovenský, ruský
Hodín praxe:
390 hod.
ICF vzdelanie:
138 hod.
Iné vzdelanie:
296 hod.
Email:
Telefón:
+421 911 584 466
Foto: samel-peter
Krátka charakteristika:

Som externý kouč so zameraním na osobné, exekutívne a tímové koučovanie. Pri koučovaní používam hlavne koučovací prístup Results Coaching System, ktorý napomáha "uľahčovaniu pozitívnej zmeny zlepšovaním myslenia". Tento prístup vychádza z poznania fungovania mozgu, opiera sa o súčasnú neurovedu, je štruktúrovaný, zameraný na proces a efektívne vedie k výsledku. Moji klienti sú z firemného a súkromného prostredia. Sú to najmä podnikatelia, exekutíva, advokáti a iní ľudia, bez ohľadu na profesiu, ktorí si potrebujú urobiť zmeny vo svojom vlastnom živote. S klientmi spolupracujem buď dlhodobejšie za účelom dosiahnutia určitých hlbších cieľov, a to na 12 sedeniach, alebo aj krátkodobo, alebo nárazovo, v prípade, ak niekto potrebuje riešiť určitú záležitosť rýchlo. V spätných väzbach moji klienti oceňujú navodenie príjemnej a dôvernej atmosféry, profesionálny prístup s prekvapivými výsledkami a s využitím ich skrytého potenciálu. Získavajú nové návyky, vďaka ktorým dosahujú vysokú profesijnú výkonnosť a nové radosti zo života. Rád pomáham ľuďom plniť si ich vízie, pričom čerpám zo svojich životných, obchodných a riadiacich skúsenosti u nás doma, ako aj v zahraničí.

Špecifické koučovské ICF vzdelanie

Názov vzdelania:

Intensive Coach Training Program

Executive Coach Training Program

Team Coach Training Program

Group and Team Business coaching

ICF standart of coaching: Development of Core Competencies

ICF standart of coaching: Development of Core Competencies

ICF standart of coaching: Development of Core Competencies

Business coaching - meaning and mechanics of coaching in business

Inštitúcia:

NeuroLeadership Group

NeuroLeadership Group

NeuroLeadership Group

Business Coaching College

Business Coaching College

Business Coaching College

Business Coaching College

Business Coaching College

Typ programu:

ACSTH

ACSTH

CCE

CCE

CCE

CCE

CCE

ACSTH

Rozsah:

36 hodín

12 hodín

12 hodín

30 hodín

12 hodín

12 hodín

12 hodín

12 hodín

Iné vzdelanie

Názov vzdelania:

Mediátor

Lektor

Vysokoškolské

Diagnostická metóda – CA method pre HR

Diagnostická metóda – CA method pre športovcov

Rodina a rozvod (1. až 4. modul)

Inštitúcia:

FCM (Forum for Communication in Mediation)

Asociácia lektorov a kariérnych poradcov

Kiev Institute of the Civil Aviation Engeneers

DAP Services a.s.

SportMind Diagnostics, s.r.o.

Coachingplus

Rozsah:

100 hodín

100 hodín

5,5 roka

8 hodín

24 hodín

64 hodín

Copyright © 2023 icf.sk - Created by nic.sk