Priezvisko a meno:

Bolemant Eva, Mgr.

Akreditácia:
ACC
Preferované oblasti:
Life Coaching
Koučovacie jazyky:
slovenský, maďarský
Hodín praxe:
400 hod.
ICF vzdelanie:
84 hod.
Iné vzdelanie:
100 hod.
Email:
Telefón:
+421 903 735 513
Foto: img4874-copy
Krátka charakteristika:

Eva Bolemant je samostatná externá koučka, trénerka, lektorka a spisovateľka. Pôsobila v rôznych kultúrnych inštitúciách a vydavateľstvách ako kurátorka a manažérka, je zakladateľkou Občianskeho združenia Bratislavské rožky.
Od roku 2010 v oblasti koučingu absolvovala viac ako 400 hodín individuálnych stretnutí na témy: zvládanie konfliktov, komunikácia, sebapoznanie a sebauvedomenie, spolupráca a sebarealizácia, vzťahový koučing, koučing pre neziskový sektor, koučingové programy pre ženy. Od januára 2020 pre záujemcov ponúka aj zdravotný koučing. Popri individuálnych koučingových stretnutí súčasťou jej práce je vývoj a rozvoj odborných vzdelávacích programov a materiálov. Koučingové procesy pripravuje a vedie v súlade medzinárodne uznávaných nástrojov a metód International Coach Federation. V období od roku 2014 do 2019 viedla kurz pre koučov vo vzdelávacej spoločnosti Coach Training Academy s.r.o.

Špecifické koučovské ICF vzdelanie

Názov vzdelania:

Business coaching - meaning and mechanics of coaching in business

Inštitúcia:

Business Coaching College, Bratislava

Typ programu:

ACSTH v rámci ACTP

Rozsah:

84

Iné vzdelanie

Názov vzdelania:

Licence to coach - solution focused coaching

Inštitúcia:

Lemma Coaching International, Budapešť

Rozsah:

100

Copyright © 2023 icf.sk - Created by nic.sk