Priezvisko a meno:

Baginová Katarína, Mgr.

Akreditácia:
PCC
Preferované oblasti:
individuálny, párový a tímový koučing
Koučovacie jazyky:
slovenský, český
Hodín praxe:
750 hod.
ICF vzdelanie:
168 hod.
Email:
Telefón:
0903 821 321
Foto: katarina-baginova
Krátka charakteristika:
"Vnútorná sloboda, ktorú nemožno človeku do posledného dychu odňať, mu dáva do posledného dychu príležitosť, aby jeho život mal zmysel."

Viktor Frankl

Každý jeden koučovací rozhovor sa snažím viesť tak, aby klient pocítil prijatie a bezpečie, kedy môže v pokoji pouvažovať o sebe samom, o svojich rozhodnutiach, ambíciách, či vzťahoch inak, novým spôsobom. A ja som pri ňom bez obáv, či neradím zle. Pretože neradím. Iba sprevádzam v hľadaní vlastných odpovedí.

Špecifické koučovské ICF vzdelanie

Názov vzdelania:

Brief Coaching training

Group and Team Business Coaching

Inštitúcia:

SolutionSurfers Slovak Republic

Business Coaching College

Typ programu:

PURE, PLUS and PRO

CCE

Rozsah:

125

27

Iné vzdelanie

Názov vzdelania:

Manažér ako mentor a kouč

Lumina Spark – Psychometrics Methodology / Lumina Learning Practitioner

Vzdelávanie v párovom poradenstve - Modul 1

Emócie a koučing

Inštitúcia:

ADDA Consultants

Lumina Learning s.r.o.

Bratislava Counselling Center

Daniel Newby PCC

Rozsah:

6 dní

32 hodín

60 hodín

16 hodín

Copyright © 2021 icf.sk - Created by nic.sk