Priezvisko a meno:

Voňková Dagmar, Ing.

Akreditácia:
ACC
Preferované oblasti:
life a business koučing
Koučovacie jazyky:
slovenský a anglický
Hodín praxe:
160 hod.
ICF vzdelanie:
188 hod.
Iné vzdelanie:
155 hod.
Email:
Telefón:
+421 905 655 345
Foto: vonkova
Krátka charakteristika:

Som nezávislý kouč. Pracujem so systemickým a na riešenie orientovaným prístupom, pravidelne si dopĺňam odborné koučovské vzdelanie a opieram sa o svoju dlhoročnú manažérsku prax a rozmanité záujmy. Verím, že koučovanie pomáha človeku nájsť a dosiahnuť svoje vlastné riešenia.

Špecifické koučovské ICF vzdelanie

Názov vzdelania:

Art and science of coaching

Brief coaching I-III

Team coaching

Inštitúcia:

Erikson College

Solutionsurfers

Solutionsurfers

Typ programu:

ACTH

ACSTH

ACSTH

Rozsah:

133 hod

40 hod

15 hod

Iné vzdelanie

Názov vzdelania:

Systemický manažment a koučovanie

Transpersonal Coaching

Energy Coaching

Spiral Dynamics

diplom z lekárskej elektroniky

Inštitúcia:

CoMan

J.Whitmore

J.Radall

Spiral Dynamic Group

VUT Brno

Rozsah:

100 hod

5 hod

10 hod

40 hod

VŠ II. stupeň

Copyright © 2021 icf.sk - Created by nic.sk