Priezvisko a meno:

Seemann Peter, Mgr. PhD.

Akreditácia:
PCC
Preferované oblasti:
manažérsky koučing, výkonnostný koučing, tímový koučing, work-life-harmony koučing
Koučovacie jazyky:
slovenský, anglický
Hodín praxe:
550 hod.
ICF vzdelanie:
194 hod.
Email:
Telefón:
0903 310 247
Web stránka: https://scan.sk
Foto: mgr-peter-seemann-phd-acc
Krátka charakteristika:

"Pracujem s jednotlivcami i tímami, obchodníkmi, manažérmi, v službách,
výrobe i obchode. Zaoberám sa hľadaním a rozvíjaním potenciálu manažérov a zamestnancov. Pomáham rozvíjať talenty a schopnosti, zručnosti, hľadanie riešení. Mám skúsenosti s prácou v multikultúrnych tímoch a zavádzaním systému koučovacej kultúry na rôznych úrovniach riadenia organizácie. Koučujem a vzdelávam v komunikačných, prezentačných zručnostiach, obchodných rozhovoroch, vyjednávaní, vedení pracovných meetingov, zvládaní stresu, work – life harmony, hľadanie vyššeho zmyslu existencie a ďalšie podľa potrieb klientov."

Špecifické koučovské ICF vzdelanie

Názov vzdelania:

Umenie a veda koučovania

Tímový koučing 1,2

The power of embodied transformation

Inštitúcia:

Erickson College International

Koučinkcentrum

Coaches Rising

Typ programu:

ACSTH

CCE

CCE

Rozsah:

125

31

38

Iné vzdelanie

Názov vzdelania:

PhD. Odvetvové a prierezové ekonomiky (zameranie: Rozvoj ľudských zdrojov)

Mgr. Psychológia

Inštitúcia:

Žilinská univerzita

Univerzita Komenského

Rozsah:

6 rokov

5 rokov

Copyright © 2023 icf.sk - Created by nic.sk