Priezvisko a meno:

Tomašovičová Miroslava JUDr.

Akreditácia:
---
Preferované oblasti:
Business, Školstvo, rodičia
Koučovacie jazyky:
Slovenský, Anglický
Hodín praxe:
130 hod.
ICF vzdelanie:
173 hod.
Iné vzdelanie:
21 hod.
Email:
Telefón:
421905697115
Foto: miroslava-tomasovicova-foto-icfzmensena
Krátka charakteristika:

Kouč vychádzajúci zo silného obchodno-právneho prostredia so zázemím v medzinárodnom letectve. Snaha preskúmať úspešnosť top lídrov v letectve ma priviedla ku koučingu. S koučingom pracujem ako s jedinečným nástrojom pomáhajúcim vidieť príležitosť v každej situácii ktorú život prináša a ako cestu k uvedomeniu si samých seba a nájdeniu motivácie ku našim cieľom.

Som spoluzakladateľka a koučka v OZ Educoach, organizácie na propagovanie a šírenie koučovacej kultúry na stredných školách na Slovensku, ktorej cieľom je sprístupniť koučovacie rozhovory študentom, školám a rodičom a víziou je uplatniť koučovací prístup ako jednu z výchovných metód nastupujúcej generácie. V organizácii sa venujem rozvoju potenciálu a sebapoznania teenegerov ale aj koučovaniu učiteľov a rodičov.

Špecifické koučovské ICF vzdelanie

Názov vzdelania:

Business coaching -The Meaning and Mechanics of Coaching in Business

Group & Team Business Coaching

Life Coaching - Transformational Conversations chaning lives

Parent as Coach

Rozvoj kľúčových kompetencií a mentoring pre koučov

Inštitúcia:

Business Coaching College, Bratislava

Business Coaching College, Bratislava

Business Coaching College, Bratislava

Erickson International, Prague

Business Coaching College, Bratislava

Typ programu:

ACSTH

ACSTH

ACSTH

CCE

CCE

Rozsah:

60

20

60

21

12

Iné vzdelanie

Názov vzdelania:

Coaching Towards Outstanding Learning and Teaching

Koučovací prístup ako ďalší nástroj pri práci pedagóga

Motivation and Goal Achievement Coaching Masterclass

Inštitúcia:

Learning Cultures, UK

Logos Academy, SK

Postive Psychology, NL;

Rozsah:

8

13

17

Copyright © 2023 icf.sk - Created by nic.sk