Priezvisko a meno:

Račková Eva Mgr., PhD.

Akreditácia:
ACC
Preferované oblasti:
individual, párový, skupinový
Koučovacie jazyky:
slovenský
Hodín praxe:
430 hod.
ICF vzdelanie:
79 hod.
Iné vzdelanie:
241 hod.
Email:
Telefón:
+421910842900
Foto: rackovaicf
Krátka charakteristika:

Som koučka, trénerka a mediátorka. Aktívne sa venujem zavádzaniu koučovacieho prístupu na všetkých úrovniach v školstve. Trénujem a podporujem rozvoj kľúčových kompetencií v pomáhajúcich profesiách osobitne rozvoju emočnej inteligencie. Som akreditovanou lektorkou pre odborné vzdelávanie mediátorov, vediem tréningy rešpektujúcej komunikácie podľa konceptu Nenásilnej komunikácie M. Rosenberga. Mám medzinárodný výcvik v používaní psychometriky Lumina Emotion in Individual and Team Coaching. Verím v zmysel a význam koučovacieho a mediačného prístupu, postoja, pretože otvára priestor pre slobodnú a rešpektujúcu komunikáciu v ktorej môžu vznikať kreatívne a užitočné myšlienky, či nápady a je to cesta k slobode.

Špecifické koučovské ICF vzdelanie

Názov vzdelania:

Life coaching training

Business coaching - meaning and mechanics of coaching in business

Accomplished mentor coach sessions

Coach specific training – Development of Core Competencies

Lumina Emotion in Individual and Team Coaching (Lumina Emotion Launch)

Inštitúcia:

Business Coachig College

Business Coachig College

Business Coachig College

Business Coachig College

luminalearning©

Typ programu:

Akreditovaný tréningový program ACSTH

Akreditovaný tréningový program ACSTH

Mentoring CCE

Špeciálny tréningový program CCE

Launch CEE

Rozsah:

60

vo výcviku

4

12

3

Iné vzdelanie

Názov vzdelania:

Lumina Emotion in Individual and Team Coaching Training

Working with group: The Role and Interventions of the Facilitator in the Group Process

Dance Floors Intro. Nonviolent Communication based on M. Rosenberg

Odborná príprava mediátora

Nonviolent Communication for Respectful Classroom and Schools

Nenásilná komunikácia

Tréning trénerov

Inštitúcia:

luminalearning©

Coachingplus

Center for Nonviolent Communication

Edukačné centrum Mimosúdneho Riešenia Sporov

Bay Area Center for Nonviolent Communication

Consenzus o.z.

PDCS

Rozsah:

22

17

20

100

17

48

17

Copyright © 2023 icf.sk - Created by nic.sk