Priezvisko a meno:

Spillerová Dáša

Akreditácia:
PCC
Preferované oblasti:
executive coaching
Koučovacie jazyky:
slovenský, anglický
Hodín praxe:
750 hod.
ICF vzdelanie:
244 hod.
Iné vzdelanie:
224 hod.
Email:
Telefón:
0905 632 563
Web stránka: https://www.adda.sk
Foto: dasa-spillerova-square-photo-2zmensena
Krátka charakteristika:
Svoju profesionálnu kariéru som začínala ako psychologička v poradni pre deti a mládež, pokračovala som v SAV výskumami individuálnej tvorivosti a tvorivej klímy v tímoch a súčasne sa venovala príprave pedagógov pre alternatívne prístupy vo vzdelávaní. Dnes som partnerom spoločnosti ADDA Consultants a venujem sa rozvoju ľudí, reálnych tímov a organizácií.
Koučing mi umožňuje spolu s koučovanými hľadať to krehké teritórium, kde sa stretáva vnútorné šťastie s vonkajším úspechom. Je to o odvahe koučovaných pracovať na otvorenosti  a rešpekte voči sebe a svojmu okoliu a cez takto rozšírené okno vnímania, účinne riešiť témy, ktoré sú pre nich dôležité.  

Špecifické koučovské ICF vzdelanie

Názov vzdelania:

The Art and Science of Coaching

Challenge Coaching

Team Coachning

Emotional literacy and Coaching

NLP in coaching practice

Supervízia - coaching

Inštitúcia:

Erickson College International, ukončený medzinárodnou ACC certifikáciou

John Blakey,Tthe Trusted executive foundation

Koučing plus, Sandra Wilson

School of Emotions, Dan Newby

NLP centrum Vienna, Peter Schutz

ZMS Consulting & Coaching

Typ programu:

certifikačný program ukončený medzinárodnou ACC certifikáciou

workshop

dlhodobý výcvikový program (v procese)

workshop

workshop

supervízne sedenia

Rozsah:

144

16

48

8

16

12

Iné vzdelanie

Názov vzdelania:

Inner Leadership

Grup Dynamics

Tímový koučing

Lumina Spark cerifikácia

Lumina Emotion certifikácia

GPOP certifikácia

Kirton-Adaptor Innvator certifikácia

Inštitúcia:

Double B

Freie Univesität Berlin

Koučing centrum, Praha

Lumina Learning

Lumina Learning

Hogfrege

KAI Centre

Rozsah:

8

40

16

60

40

20

40

Copyright © 2021 icf.sk - Created by nic.sk