Priezvisko a meno:

Janíková Gabriela, Ing.

Akreditácia:
ACC
Preferované oblasti:
zmena, riadenie zmeny, rozhodovanie v živote, profesii a v kariére, vzťahy na pracovisku
Koučovacie jazyky:
slovenský, anglický
Hodín praxe:
150 hod.
ICF vzdelanie:
168 hod.
Iné vzdelanie:
125 hod.
Email:
Telefón:
0903 200 172
Foto: janikova-zmensena
Krátka charakteristika:
Koučovať pre mňa znamená radosť z objavovania a snažím sa o to, aby to tak bolo aj pre môjho partnera v koučovaní.
Vychádzam z predpokladu že kľúčom akejkoľvek zmeny je zmena u seba, prameniaca zo zmeny nášho pohľadu na svet. Ako solution-focused kouč sa od začiatku zameriavam na riešenie a na umocnenie toho, čo už funguje a  pomáham klientovi nájsť  vlastné riešenie rýchlejšie než analyzovanie problémov a ich príčin.

Špecifické koučovské ICF vzdelanie

Názov vzdelania:

Systemický manažment a koučovanie

Solution focused brief koučing, PURE, PLUS a PRO

Team coaching

The creative Coach

Go Beyond

Inštitúcia:

CoMan, s.r.o.

CoMan, s.r.o.

SolutionSurfers, Švajčiarsko

Coaching Climate UK (Sarah Gornall&Jenny Bird)

SolutionSurfers, Švajčiarsko by Daniel Maier

Rozsah:

125

125

16

13

14

Iné vzdelanie

Názov vzdelania:

Facilitácia tímu, zmenu jednotlivca a kultúry vo firme, výcvik facilitátorov a trénerov

Product Owner and SCRUM Master, agilné metódy

Inštitúcia:

Senn Delaney, UK

NextLevel Nemecko

Rozsah:

100

124

Copyright © 2021 icf.sk - Created by nic.sk