Priezvisko a meno:

Kleinová Agáta Ing.

Akreditácia:
PCC
Preferované oblasti:
Executive/Business coaching, Team coaching
Koučovacie jazyky:
slovenský
Hodín praxe:
1100 hod.
ICF vzdelanie:
136 hod.
Iné vzdelanie:
335 hod.
Email:
Telefón:
+421 918 466 566
Foto: kleinovaagataicfzmensena
Krátka charakteristika:

Po 20tich rokoch odpracovaných na rôznych pozíciách v korporátnych spoločnostiach, som hľadala nové cesty rozvoja jednak pre seba, a zároveň som si kládla otázku, ako všetky zozbierané skúsenosti odovzdám ďalej ostatným. Odpoveď bola: „Vzdelávanie dospelých koučovacím prístupom“. Môj prístup vychádza z dôvery klienta a z presvedčenia v jeho autentickosť a jedinečnosť. Pracujem s manažérmi, majiteľmi firiem, a aj špecialistami v biznis sektore v nadnárodných spoločnostiach. Je mi potešením pomáhať firmám budovať výkonné, zodpovedné a komunikačne silné tímy. Zameriavam sa na riešenia a spolu s partnerom (klientom) hľadáme iné, účinnejšie, užitočnejšie riešenia a cesty pre rozvoj a riadenie ľudí.

Špecifické koučovské ICF vzdelanie

Názov vzdelania:

Koučovanie – filozofia spôsobilosť

Tímový koučing v praxi

Brief Coach Training/mentoringový modul

Emócie a koučing

Inštitúcia:

AKO

Koučink Centrum

Solutionsurfers Slovakia

Daniel Newby

Typ programu:

SAKO

CCE

ACSTH

CCE

Rozsah:

85 hod

16 hod

22 hod

13 hod

Iné vzdelanie

Názov vzdelania:

Transformačný koučing

NLP Premiér Practitioner /Klasic and New code/

NLP Master Practitioner

Inštitúcia:

AKO

ITA

AAW

Rozsah:

35 hod

150 hod

150 hod

Copyright © 2021 icf.sk - Created by nic.sk