Priezvisko a meno:

Holíková Lenka, PaedDr.

Akreditácia:
---
Preferované oblasti:
Life coaching, Biznis coaching, Coaching pre školy, KidsSkills coaching
Koučovacie jazyky:
Slovenský
Hodín praxe:
120 hod.
ICF vzdelanie:
184 hod.
Iné vzdelanie:
113 hod.
Email:
Telefón:
0901716613
Foto: holikova
Krátka charakteristika:

V roku 2001 som získala doktorát z pedagogiky na fakulte Všeobecnej psychológie na Univerzite Konštantína Filozofa v Nitre. Po viac ako 20 ročnej praxi v oblasti pedagogiky, riadení školy a lektorskej činnosti, som sa rozhodla pre životnú zmenu. Koučingom si napĺňam túžbu pomáhať ľuďom nájsť odpovede na ich vlastné otázky a dosahovať motivujúce ciele. V úlohe lektorky odovzdáva ďalej aj svoje manažérske skúsenosti.
Veľkou výzvou sa stala pre mňa aj oblasť detského koučingu a v neposlednom rade pozitívny význam koučingu v škole ako spôsobu, ktorý dokáže otvárať cestu k zmene.
Najmä na základe skúseností z pozície riaditeľky ako manažéra som zistila, že človek nepotrebuje rady, ale prácu na sebe v podobe osobného rozvoja.
Verím, že „Všetko, čo si o sebe myslíme, všetko, čomu o sebe veríme, je preto, že sme sa to naučili.“ DON MIGUEL RUIZ a nakoľko najlepším expertom na svoj život je človek sám, mne je potešením byť pri uvedomení klienta a sprevádzať ho na ceste k riešeniu s otvoreným srdcom.
Môj ľudský prístup, empatia, energia ,aktívne počúvanie a manažérske skúsenosti mi umožňujú klientom profesionálne pomôcť pri tvorbe plánu, ktorý pomôže koučovanému v dosahovaní jeho cieľov a v priateľskej atmosfére hľadať riešenia na otázky a problémy už pod značkou Skillfill.

Špecifické koučovské ICF vzdelanie

Názov vzdelania:

Kouč 104

Business coaching – meaning and mechanics of coaching in business, Biznis koučing- význam a techniky koučovania v biznise)

Inštitúcia:

Power Coaching s.r.o.

Business coaching College

Typ programu:

ACSTH

ACSTH

Rozsah:

104 hodín

80 hodín

Iné vzdelanie

Názov vzdelania:

Tímový koučing – High performance of great team

Kids' Skills – koučovanie detských zručností

Riaditeľ koučom

Učiteľstvo pre 1. stupeň ZŠ

Rigorózne vzdelávanie - Doktor pedagogiky

Inštitúcia:

Coaching World Praha

Dalet Olomouc

Akadémie Libchavy

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre

Rozsah:

17 hodín

56 hodín

40 hodín

4 roky

2 roky

Copyright © 2023 icf.sk - Created by nic.sk